סגל מינהלי

הנהלה

פבריקציה

יחידת אנליזות: MIXА

סינתזה של חומרים חכמים

קשרי תעשיה וניהול פרויקטים

חברי צוות בגמלאות

הנהלה

פבריקציה

יחידת אנליזות: MIXА

סינתזה של חומרים חכמים

קשרי תעשיה וניהול פרויקטים

אדמיניסטרציה

חברי צוות בגמלאות