סגל מינהלי

הנהלה

ראשי צוותים

פבריקציה

סינתזה של חומרים חכמים

מוזיאון ננו

פרויקטים

הנהלה

ראשי צוותים

אדמיניסטרציה

פבריקציה

מיקרוסקופיה

סינתזה של חומרים חכמים

אנליזת פני שטח

מוזיאון ננו

פרויקטים