סגל מינהלי

English שלחו לחבר
הנהלה
שם תפקיד טלפון
ד"ר יוסי טליוסף 972-3-531-7067
ראשי צוותים
שם תפקיד טלפון
ד"ר אולגה גירשביץ ראש תחום אנליזות פני שטח 972-3-738-4256
גב' זהבית טיטלבום מנהלת משרד 972-3-531-7067
ד"ר יוסי אבולפיה ראש תחום ננו-פבריקציה 972-3-738-4510
ד"ר יעל גולדפינגר מנהלת פרוייקטים 972-3-531-7067
ד"ר יפית פלגר ראש תחום מיקרוסקופיה 972-3-738-4355
גב' רינה גולוזר מנהלת המוזיאון 972-3-531-4533
אדמיניסטרציה
שם תפקיד טלפון
גב' לאה שלזינגר מזכירה 972-3-531-7607
גב' עדי יחיא מזכירה 972-3-531-7607
מר אלי ראש חודש תחזוקה
פבריקציה
שם תפקיד טלפון
ד"ר יוסף קנטרובי'ץ IBS, VST 972-3-531-4340
מר מרק אוקסמן יחידת פבריקציה 972-3-738-4530
מר משה פלדברג חדרים נקיים 972-3-738-4530
מיקרוסקופיה
שם תפקיד טלפון
ד"ר אילנה פרלשטיין HRTEM 972-3-738-4353
ד"ר מריה ט'קצוב FIB 972-3-738-4510
ד"ר שרון ברטלר E-SEM, HR-SEM 972-3-738-4351
ד"ר אילת אטקינס TEM, ESEM 972-3-738-4351
אנליזת פני שטח
שם תפקיד טלפון
ד"ר אתי טייבלום AFM 03-7384340
ד"ר ולדמיר ריכטר IBM 972-3-7384340
מר נחום שאבי IBA 972-3-738-4340
ד"ר גילי כהן-תאגורי יחידת XRD 972-3-738-4291
מוזיאון ננוטכנולוגיה ע”ש יוסף פטר
שם תפקיד טלפון
גב' טל יזרעאל אוצרת המוזיאון 972-3-531-4533
גב' טלי קורן קטן ראש תחום חינוך
הנהלה
שם תפקיד טלפון
ד"ר יוסי טליוסף 972-3-531-7067
ראשי צוותים
שם תפקיד טלפון
ד"ר אולגה גירשביץ ראש תחום אנליזות פני שטח 972-3-738-4256
גב' זהבית טיטלבום מנהלת משרד 972-3-531-7067
ד"ר יוסי אבולפיה ראש תחום ננו-פבריקציה 972-3-738-4510
ד"ר יעל גולדפינגר מנהלת פרוייקטים 972-3-531-7067
ד"ר יפית פלגר ראש תחום מיקרוסקופיה 972-3-738-4355
גב' רינה גולוזר מנהלת המוזיאון 972-3-531-4533
אדמיניסטרציה
שם תפקיד טלפון
גב' לאה שלזינגר מזכירה 972-3-531-7607
גב' עדי יחיא מזכירה 972-3-531-7607
מר אלי ראש חודש תחזוקה
פבריקציה
שם תפקיד טלפון
ד"ר יוסף קנטרובי'ץ IBS, VST 972-3-531-4340
מר מרק אוקסמן יחידת פבריקציה 972-3-738-4530
מר משה פלדברג חדרים נקיים 972-3-738-4530
מיקרוסקופיה
שם תפקיד טלפון
ד"ר אילנה פרלשטיין HRTEM 972-3-738-4353
ד"ר מריה ט'קצוב FIB 972-3-738-4510
ד"ר שרון ברטלר E-SEM, HR-SEM 972-3-738-4351
ד"ר אילת אטקינס TEM, ESEM 972-3-738-4351
אנליזת פני שטח
שם תפקיד טלפון
ד"ר אתי טייבלום AFM 03-7384340
ד"ר ולדמיר ריכטר IBM 972-3-7384340
מר נחום שאבי IBA 972-3-738-4340
ד"ר גילי כהן-תאגורי יחידת XRD 972-3-738-4291
מוזיאון ננוטכנולוגיה ע”ש יוסף פטר
שם תפקיד טלפון
גב' טל יזרעאל אוצרת המוזיאון 972-3-531-4533
גב' טלי קורן קטן ראש תחום חינוך
הנהלה
שם תפקיד טלפון
ד"ר יוסי טליוסף 972-3-531-7067
ראשי צוותים
שם תפקיד טלפון
ד"ר אולגה גירשביץ ראש תחום אנליזות פני שטח 972-3-738-4256
גב' זהבית טיטלבום מנהלת משרד 972-3-531-7067
ד"ר יוסי אבולפיה ראש תחום ננו-פבריקציה 972-3-738-4510
ד"ר יעל גולדפינגר מנהלת פרוייקטים 972-3-531-7067
ד"ר יפית פלגר ראש תחום מיקרוסקופיה 972-3-738-4355
גב' רינה גולוזר מנהלת המוזיאון 972-3-531-4533
אדמיניסטרציה
שם תפקיד טלפון
גב' לאה שלזינגר מזכירה 972-3-531-7607
גב' עדי יחיא מזכירה 972-3-531-7607
מר אלי ראש חודש תחזוקה
פבריקציה
שם תפקיד טלפון
ד"ר יוסף קנטרובי'ץ IBS, VST 972-3-531-4340
מר מרק אוקסמן יחידת פבריקציה 972-3-738-4530
מר משה פלדברג חדרים נקיים 972-3-738-4530
מיקרוסקופיה
שם תפקיד טלפון
ד"ר אילנה פרלשטיין HRTEM 972-3-738-4353
ד"ר מריה ט'קצוב FIB 972-3-738-4510
ד"ר שרון ברטלר E-SEM, HR-SEM 972-3-738-4351
ד"ר אילת אטקינס TEM, ESEM 972-3-738-4351
אנליזת פני שטח
שם תפקיד טלפון
ד"ר אתי טייבלום AFM 03-7384340
ד"ר ולדמיר ריכטר IBM 972-3-7384340
מר נחום שאבי IBA 972-3-738-4340
ד"ר גילי כהן-תאגורי יחידת XRD 972-3-738-4291
מוזיאון ננוטכנולוגיה ע”ש יוסף פטר
שם תפקיד טלפון
גב' טל יזרעאל אוצרת המוזיאון 972-3-531-4533
גב' טלי קורן קטן ראש תחום חינוך
הנהלה
שם תפקיד טלפון
ד"ר יוסי טליוסף 972-3-531-7067
ראשי צוותים
שם תפקיד טלפון
ד"ר אולגה גירשביץ ראש תחום אנליזות פני שטח 972-3-738-4256
גב' זהבית טיטלבום מנהלת משרד 972-3-531-7067
ד"ר יוסי אבולפיה ראש תחום ננו-פבריקציה 972-3-738-4510
ד"ר יעל גולדפינגר מנהלת פרוייקטים 972-3-531-7067
ד"ר יפית פלגר ראש תחום מיקרוסקופיה 972-3-738-4355
גב' רינה גולוזר מנהלת המוזיאון 972-3-531-4533
אדמיניסטרציה
שם תפקיד טלפון
גב' לאה שלזינגר מזכירה 972-3-531-7607
גב' עדי יחיא מזכירה 972-3-531-7607
מר אלי ראש חודש תחזוקה
פבריקציה
שם תפקיד טלפון
ד"ר יוסף קנטרובי'ץ IBS, VST 972-3-531-4340
מר מרק אוקסמן יחידת פבריקציה 972-3-738-4530
מר משה פלדברג חדרים נקיים 972-3-738-4530
מיקרוסקופיה
שם תפקיד טלפון
ד"ר אילנה פרלשטיין HRTEM 972-3-738-4353
ד"ר מריה ט'קצוב FIB 972-3-738-4510
ד"ר שרון ברטלר E-SEM, HR-SEM 972-3-738-4351
ד"ר אילת אטקינס TEM, ESEM 972-3-738-4351
אנליזת פני שטח
שם תפקיד טלפון
ד"ר אתי טייבלום AFM 03-7384340
ד"ר ולדמיר ריכטר IBM 972-3-7384340
מר נחום שאבי IBA 972-3-738-4340
ד"ר גילי כהן-תאגורי יחידת XRD 972-3-738-4291
מוזיאון ננוטכנולוגיה ע”ש יוסף פטר
שם תפקיד טלפון
גב' טל יזרעאל אוצרת המוזיאון 972-3-531-4533
גב' טלי קורן קטן ראש תחום חינוך
הנהלה
שם תפקיד טלפון
ד"ר יוסי טליוסף 972-3-531-7067
ראשי צוותים
שם תפקיד טלפון
ד"ר אולגה גירשביץ ראש תחום אנליזות פני שטח 972-3-738-4256
גב' זהבית טיטלבום מנהלת משרד 972-3-531-7067
ד"ר יוסי אבולפיה ראש תחום ננו-פבריקציה 972-3-738-4510
ד"ר יעל גולדפינגר מנהלת פרוייקטים 972-3-531-7067
ד"ר יפית פלגר ראש תחום מיקרוסקופיה 972-3-738-4355
גב' רינה גולוזר מנהלת המוזיאון 972-3-531-4533
אדמיניסטרציה
שם תפקיד טלפון
גב' לאה שלזינגר מזכירה 972-3-531-7607
גב' עדי יחיא מזכירה 972-3-531-7607
מר אלי ראש חודש תחזוקה
פבריקציה
שם תפקיד טלפון
ד"ר יוסף קנטרובי'ץ IBS, VST 972-3-531-4340
מר מרק אוקסמן יחידת פבריקציה 972-3-738-4530
מר משה פלדברג חדרים נקיים 972-3-738-4530
מיקרוסקופיה
שם תפקיד טלפון
ד"ר אילנה פרלשטיין HRTEM 972-3-738-4353
ד"ר מריה ט'קצוב FIB 972-3-738-4510
ד"ר שרון ברטלר E-SEM, HR-SEM 972-3-738-4351
ד"ר אילת אטקינס TEM, ESEM 972-3-738-4351
אנליזת פני שטח
שם תפקיד טלפון
ד"ר אתי טייבלום AFM 03-7384340
ד"ר ולדמיר ריכטר IBM 972-3-7384340
מר נחום שאבי IBA 972-3-738-4340
ד"ר גילי כהן-תאגורי יחידת XRD 972-3-738-4291
מוזיאון ננוטכנולוגיה ע”ש יוסף פטר
שם תפקיד טלפון
גב' טל יזרעאל אוצרת המוזיאון 972-3-531-4533
גב' טלי קורן קטן ראש תחום חינוך
הנהלה
שם תפקיד טלפון
ד"ר יוסי טליוסף 972-3-531-7067
ראשי צוותים
שם תפקיד טלפון
ד"ר אולגה גירשביץ ראש תחום אנליזות פני שטח 972-3-738-4256
גב' זהבית טיטלבום מנהלת משרד 972-3-531-7067
ד"ר יוסי אבולפיה ראש תחום ננו-פבריקציה 972-3-738-4510
ד"ר יעל גולדפינגר מנהלת פרוייקטים 972-3-531-7067
ד"ר יפית פלגר ראש תחום מיקרוסקופיה 972-3-738-4355
גב' רינה גולוזר מנהלת המוזיאון 972-3-531-4533
אדמיניסטרציה
שם תפקיד טלפון
גב' לאה שלזינגר מזכירה 972-3-531-7607
גב' עדי יחיא מזכירה 972-3-531-7607
מר אלי ראש חודש תחזוקה
פבריקציה
שם תפקיד טלפון
ד"ר יוסף קנטרובי'ץ IBS, VST 972-3-531-4340
מר מרק אוקסמן יחידת פבריקציה 972-3-738-4530
מר משה פלדברג חדרים נקיים 972-3-738-4530
מיקרוסקופיה
שם תפקיד טלפון
ד"ר אילנה פרלשטיין HRTEM 972-3-738-4353
ד"ר מריה ט'קצוב FIB 972-3-738-4510
ד"ר שרון ברטלר E-SEM, HR-SEM 972-3-738-4351
ד"ר אילת אטקינס TEM, ESEM 972-3-738-4351
אנליזת פני שטח
שם תפקיד טלפון
ד"ר אתי טייבלום AFM 03-7384340
ד"ר ולדמיר ריכטר IBM 972-3-7384340
מר נחום שאבי IBA 972-3-738-4340
ד"ר גילי כהן-תאגורי יחידת XRD 972-3-738-4291
מוזיאון ננוטכנולוגיה ע”ש יוסף פטר
שם תפקיד טלפון
גב' טל יזרעאל אוצרת המוזיאון 972-3-531-4533
גב' טלי קורן קטן ראש תחום חינוך
הנהלה
שם תפקיד טלפון
ד"ר יוסי טליוסף 972-3-531-7067
ראשי צוותים
שם תפקיד טלפון
ד"ר אולגה גירשביץ ראש תחום אנליזות פני שטח 972-3-738-4256
גב' זהבית טיטלבום מנהלת משרד 972-3-531-7067
ד"ר יוסי אבולפיה ראש תחום ננו-פבריקציה 972-3-738-4510
ד"ר יעל גולדפינגר מנהלת פרוייקטים 972-3-531-7067
ד"ר יפית פלגר ראש תחום מיקרוסקופיה 972-3-738-4355
גב' רינה גולוזר מנהלת המוזיאון 972-3-531-4533
אדמיניסטרציה
שם תפקיד טלפון
גב' לאה שלזינגר מזכירה 972-3-531-7607
גב' עדי יחיא מזכירה 972-3-531-7607
מר אלי ראש חודש תחזוקה
פבריקציה
שם תפקיד טלפון
ד"ר יוסף קנטרובי'ץ IBS, VST 972-3-531-4340
מר מרק אוקסמן יחידת פבריקציה 972-3-738-4530
מר משה פלדברג חדרים נקיים 972-3-738-4530
מיקרוסקופיה
שם תפקיד טלפון
ד"ר אילנה פרלשטיין HRTEM 972-3-738-4353
ד"ר מריה ט'קצוב FIB 972-3-738-4510
ד"ר שרון ברטלר E-SEM, HR-SEM 972-3-738-4351
ד"ר אילת אטקינס TEM, ESEM 972-3-738-4351
אנליזת פני שטח
שם תפקיד טלפון
ד"ר אתי טייבלום AFM 03-7384340
ד"ר ולדמיר ריכטר IBM 972-3-7384340
מר נחום שאבי IBA 972-3-738-4340
ד"ר גילי כהן-תאגורי יחידת XRD 972-3-738-4291
מוזיאון ננוטכנולוגיה ע”ש יוסף פטר
שם תפקיד טלפון
גב' טל יזרעאל אוצרת המוזיאון 972-3-531-4533
גב' טלי קורן קטן ראש תחום חינוך
הנהלה
שם תפקיד טלפון
ד"ר יוסי טליוסף 972-3-531-7067
ראשי צוותים
שם תפקיד טלפון
ד"ר אולגה גירשביץ ראש תחום אנליזות פני שטח 972-3-738-4256
גב' זהבית טיטלבום מנהלת משרד 972-3-531-7067
ד"ר יוסי אבולפיה ראש תחום ננו-פבריקציה 972-3-738-4510
ד"ר יעל גולדפינגר מנהלת פרוייקטים 972-3-531-7067
ד"ר יפית פלגר ראש תחום מיקרוסקופיה 972-3-738-4355
גב' רינה גולוזר מנהלת המוזיאון 972-3-531-4533
אדמיניסטרציה
שם תפקיד טלפון
גב' לאה שלזינגר מזכירה 972-3-531-7607
גב' עדי יחיא מזכירה 972-3-531-7607
מר אלי ראש חודש תחזוקה
פבריקציה
שם תפקיד טלפון
ד"ר יוסף קנטרובי'ץ IBS, VST 972-3-531-4340
מר מרק אוקסמן יחידת פבריקציה 972-3-738-4530
מר משה פלדברג חדרים נקיים 972-3-738-4530
מיקרוסקופיה
שם תפקיד טלפון
ד"ר אילנה פרלשטיין HRTEM 972-3-738-4353
ד"ר מריה ט'קצוב FIB 972-3-738-4510
ד"ר שרון ברטלר E-SEM, HR-SEM 972-3-738-4351
ד"ר אילת אטקינס TEM, ESEM 972-3-738-4351
אנליזת פני שטח
שם תפקיד טלפון
ד"ר אתי טייבלום AFM 03-7384340
ד"ר ולדמיר ריכטר IBM 972-3-7384340
מר נחום שאבי IBA 972-3-738-4340
ד"ר גילי כהן-תאגורי יחידת XRD 972-3-738-4291
מוזיאון ננוטכנולוגיה ע”ש יוסף פטר
שם תפקיד טלפון
גב' טל יזרעאל אוצרת המוזיאון 972-3-531-4533
גב' טלי קורן קטן ראש תחום חינוך
הנהלה
שם תפקיד טלפון
ד"ר יוסי טליוסף 972-3-531-7067
ראשי צוותים
שם תפקיד טלפון
ד"ר אולגה גירשביץ ראש תחום אנליזות פני שטח 972-3-738-4256
גב' זהבית טיטלבום מנהלת משרד 972-3-531-7067
ד"ר יוסי אבולפיה ראש תחום ננו-פבריקציה 972-3-738-4510
ד"ר יעל גולדפינגר מנהלת פרוייקטים 972-3-531-7067
ד"ר יפית פלגר ראש תחום מיקרוסקופיה 972-3-738-4355
גב' רינה גולוזר מנהלת המוזיאון 972-3-531-4533
אדמיניסטרציה
שם תפקיד טלפון
גב' לאה שלזינגר מזכירה 972-3-531-7607
גב' עדי יחיא מזכירה 972-3-531-7607
מר אלי ראש חודש תחזוקה
פבריקציה
שם תפקיד טלפון
ד"ר יוסף קנטרובי'ץ IBS, VST 972-3-531-4340
מר מרק אוקסמן יחידת פבריקציה 972-3-738-4530
מר משה פלדברג חדרים נקיים 972-3-738-4530
מיקרוסקופיה
שם תפקיד טלפון
ד"ר אילנה פרלשטיין HRTEM 972-3-738-4353
ד"ר מריה ט'קצוב FIB 972-3-738-4510
ד"ר שרון ברטלר E-SEM, HR-SEM 972-3-738-4351
ד"ר אילת אטקינס TEM, ESEM 972-3-738-4351
אנליזת פני שטח
שם תפקיד טלפון
ד"ר אתי טייבלום AFM 03-7384340
ד"ר ולדמיר ריכטר IBM 972-3-7384340
מר נחום שאבי IBA 972-3-738-4340
ד"ר גילי כהן-תאגורי יחידת XRD 972-3-738-4291
מוזיאון ננוטכנולוגיה ע”ש יוסף פטר
שם תפקיד טלפון
גב' טל יזרעאל אוצרת המוזיאון 972-3-531-4533
גב' טלי קורן קטן ראש תחום חינוך