סגל מינהלי

מנהל אדמיניסטרטיבי
שם טלפון
Talyosef ד"ר יוסי טליוסף 972-3-531-7067
פרוייקטים
שם טלפון
יעל גולדפינגר ד"ר יעל גולדפינגר
מנהלת פרוייקטים
972-3-531-7067
אדמיניסטרציה
שם טלפון
זהבית טיטלבום גב' זהבית טיטלבום
מנהלת משרד
972-3-531-7067
גב' עדי יחיא
מזכירה
972-3-531-7607
Lea Schlezinger גב' לאה שלזינגר
מזכירה
972-3-531-7607
אלי ראש חודש מר אלי ראש חודש
תחזוקה
פבריקציה
שם טלפון
יוסי אבולעפיה ד"ר יוסי אבולפיה
ראש תחום ננו-פבריקציה
972-3-738-4510
מרק אוקסמן מר מרק אוקסמן
יחידת פבריקציה
972-3-738-4530
ד"ר יוסף קנטרובי'ץ
IBS, VST
972-3-531-4340
משה פלדברג מר משה פלדברג
חדרים נקיים
972-3-738-4530
מיקרוסקופיה
שם טלפון
יפית פלגר ד"ר יפית פלגר
ראש תחום מיקרוסקופיה
972-3-738-4355
Sharon Bretler ד"ר שרון ברטלר
E-SEM, HR-SEM
972-3-738-4351
maria ד"ר מריה ט'קצוב
FIB
972-3-738-4510
אילנה פרלשטיין ד"ר אילנה פרלשטיין
HRTEM
972-3-738-4353
אילת ד"ר אילת אטקינס
TEM, ESEM
972-3-738-4351
אנליזת פני-שטח
שם טלפון
אולגה גירשביץ ד"ר אולגה גירשביץ
ראש תחום אנליזות פני שטח
972-3-738-4256
Eti Teblum ד"ר אתי טייבלום
AFM
03-7384340
ד"ר ולדמיר ריכטר
IBM
972-3-7384340
	גילי כהן-תאגורי ד"ר גילי כהן-תאגורי
יחידת XRD
972-3-738-4291
מוזיאון ננוטכנולוגיה ע”ש יוסף פטר
שם טלפון
גב' טל יזראעל
אוצרת המוזיאון
03-531-4533
גב' טל קורן קטן
שיווק מוזיאון