סגל מינהלי

הנהלה

ראשי צוותים

פבריקציה

פבריקציה, אנליזת פני שטח

מדפסות ביולוגיות תלת מימד

סינתזה של חומרים חכמים

מוזיאון ננו

פרויקטים

הנהלה

ראשי צוותים

אדמיניסטרציה

פבריקציה

מדפסות ביולוגיות תלת מימד

מיקרוסקופיה

סינתזה של חומרים חכמים

אנליזת פני שטח

מוזיאון ננו

פרויקטים