אנרגיה

כבר מימיו הראשונים של המכון, חוקרי BINA שימשו בתפקיד חיוני בפיתוח יישומי אנרגיה מתחדשת כדי להתמודד עם האתגרים העולמיים של שינוי האקלים, בדגש על תאים פוטו-וולטאים, אחסון אנרגיה, שימור אנרגיה, אנרגיה תרמית סולארית, וכן מחקר בסיסי. מומחי BINA הינם מהמובילים בעולם בפיתוח טכניקות פורצות דרך לפתרונות מעשיים וירוקים לשיפור איכות החיים שלנו ולעתיד בר קיימא.

 • חומרים מתקדמים לסוללות נטענות וקבלי-על
 • אופטיקה ננו-מטרית לתאים פוטו-וולטאיים
 • הנדסה ואלקטרוכימיה של פחמן לקבלי EDL
 • תכונות אופטיות וחשמליות של ננו-צינוריות פחמן
 • אלקטרודות מבוססות צינוריות פחמן לסוללות וקבלי-על
 • ממשקי נוזל-מוצק של תמיסות יוניות

Researchers

 • We develop the most energetic, high capacity cathodes for Li ion batteries, most suitable for use in electric vehicles

  Advanced Li-Ion Batteries for Electro- Mobility: High Capacity Cathodes

  • Li metal based, very high energy density rechargeable batteries.
  • Advanced Li ion batteries for electromobility.
  • Advance analytical techniques (in-situ observations).
  • Batteries for large energy storage (e.g. rechargeable Mg batteries).
  • Super-capacitors (very fast energy storage & conversion).
  • Water desalination by electrochemical means.

 • Fuel Cells and Hydrogen Technologies

  Energy

  • Electrochemistry
  • Bio-inspired electrochemistry
  • Alternative energy technologies (fuel cells, batteries and photovoltaics)
  • Organometallic compounds
  • Conductive polymers
  • Porphyrins and transition metal complexes
  • Ceramic materials
  • Semiconductors
  • Carbon supports for alternative energy applications (electrodes, electron acceptors)

 • Multinary Material Systems for Energy and Sustainability

  Workflow in the Multinary Materials Systems lab for Energy and Sustainability

  The lab of Hannah-Noa Barad focuses on investigation of multinary (many element) materials that are used for the formation of sustainable fuels and energy. The multinary materials are used as catalysts to form clean sustainable fuels and in photovoltaics. For example, some of the reactions we investigate lead to the formation of H2 (e.g., by water splitting) to be used as an energy source, or carbon-based fuels like CH3CH2OH (e.g., by CO2 reduction). The methods we employ in the lab include machine learning techniques to for rational design and prediction new multinary materials and combinatorial synthesis approaches to fabricate large area libraries of multinary materials with compositional and morphological gradients. The material libraries’ physical, electrical, and chemical properties are then studied using a myriad of different techniques, all of which are built for high-throughput measurements and analysis. All the data we gather in stored in a very large database in the lab. The multinary compounds of interest that we discover are studied in-depth to investigate their working mechanisms and what drives their activity to form clean fuels. The combination of rational design and combinatorial science leads to rapid breakthroughs and state-of-the-art material systems, which will outperform currently used materials and bring about faster and more advanced solutions to the climate crisis.

 • Biomaterials and Advanced Materials group

  Research in my group has been focused on revealing and explaining the fundamental interactions that underlie inorganic material formation in nature, a process known as biomineralization. We particularly make use of our expertise in solid-state NMR spectroscopy to analyze the rudimentary processes of biogenic material formation in atomic/molecular level. Unveiling the structure/activity relations in these specialized biomolecules involved in regulation of solid biomaterial formation has been particularly elusive. Using these findings, we develop new biomaterials for hard tissue applications based on rationale guidelines. We implement NMR characterization in materials research to understand interfaces between nanomaterials at great detail and employ molecular insights to design concept materials that are more environment friendly.

 • Exploring light and matter interactions in materials through quantum electronic structure simulations

  Our lab strives to understand and predict how does atomic and electronic structure of materials and molecules effect their optoelectronic and mechanical properties. Understanding microscopic properties of materials, will help in controlling chemical reactions on surfaces and electron transport in nanomaterials, improve optoelectronic properties of devices, and predict novel quantum materials. In the lab we will simulate materials properties, electronic transfer mechanisms, and chemical reactions on the computer. We will develop state of the art electronic
  structure for predicting properties of materials, we will focus on nano-materials and 2D quantum materials.

 • The current research focuses on the investigation of the chemical synthesis of materials to promote renewable and green energies

  Synthetic design of Pt nanoparticles in carbon nanotubes resistant to corrosion in extreme conditions

  • Photovoltaics and energy storage (batteries and capacitors)
  • Inorganic synthesis of semi-conductors, metals and oxides
  • Magnetic properties of materials
  • Nanostructures: from individual nanoparticles to functional materials

 • In the Device Spectroscopy Laboratory, we use optical spectroscopy to study nanoscale materials such as molecular organics and more generally nanostructured semiconductors, and then devices composed of these materials

  Monolayer VCSEL laser formed from dielectric mirrors with a monolayer of fluorescence dye molecules sitatued between them providing optical gain

  • Coherent coupling in light-matter coupled systems: Organic Lasers, J-aggregates, and Polaritons.

  • Ultra-high resolution scanning microcopy and spectroscopy.
  • Applications of ultra-fast non-linear spectroscopy for energy sustainability.
  • Novel approaches to organic crystal growth and OLED deposition.

 • Alternative Energy

  Extracting many-particle entanglement entropy from observables using supervised machine learning
  • Photovoltaics (PV), esp. materials for high voltage, low-cost, stable PV
  • Combinatorial synthesis and characterization of optoelectronic materials
  • Semiconductor materials & device chemistry & physics
  • Biomolecular optoelectronics
  • Fundamentals of proteins as electronic materials

   

   

 • Functional thin film for electrochemical devices

  Energy

  Surface directed chemical reaction in vacuum (atomic/molecular layer deposition ALD/MLD) for:
  1. Stabilization of batteries electrodes in implanted medical devices
  2. Designing arrays of nano-materials with controlled morphology and structure for electrochemical devices.
  3. Modified metallic anode surfaces for next generation rechargeable batteries.

   

 • Synthesis of 1D & 2D nanostructures

  Sample of nanomaterials synthesized in the Nessim lab.

  • Synthesis of carbon nanotubes and understanding of growth mechanisms
  • Synthesis of 2D nanocarbons (graphene, GO, rGO)
  • Synthesis of 2D metal / sulfidesphosphides - selenides
  • Application of synthesized nanostructures to batteries, supercapacitors, fuel cells, heterojunctions, sensors

 • electronic materials, esp. for Photovoltaics.

  Work-flow diagram of the combinatorial material science scheme

  • Solar energy
  • Dye Sensitized Solar Cells (DSSC)
  • Nanoporous wide band-gap semiconductor electrodes, single material and core-shell systems
  • Nanosize wide band-gap semiconductors with controlled properties via surface control
  • Low cost spectral splitting for multibandgap photovoltaics
  • Interdigitated organic/inorganic nanosize layers towards the development of low cost “plastic” solar cells and smart
  polymers