אנרגיה

כבר מימיו הראשונים שמשו חוקרי BINA  בתפקיד חיוני בפיתוח אמצעים לאנרגיה מתחדשת. מתמקדים בתאים פוטווולטאיים, אחסון אנרגיה, אנרגיה סולרית תרמית, שימור אנרגיה, כמו גם במחקר בסיסי – מומחי BINA  הם מובילים עולמיים בטכניקות המפלסות נתיב לכיוון פתרונות מעשיים וירוקים לעתיד בר-קיימא.

 • חומרים מתקדמים לסוללות נטענות וקבלי-על
 • תאים סולריים מרוגשי-צבענים
 • אופטיקה ננומטרית לתאים פוטווולטאיים
 • מערכות פוטווולטאיות מרובות מרווחי אנרגיה בעלויות נמוכות
 • הנדסה ואלקטרוכימיה של פחמן לקבלי EDL
 • תכונות אופטיות וחשמליות של ננו-שפופרות פחמן
 • אלקטרודות מבוססות שפופרות פחמן לסוללות וקבלי-על
 • ממשקי נוזל-מוצק של תמיסות יוניות

חוקרים

 • We develop the most energetic, high capacity cathodes for Li ion batteries, most suitable for use in electric vehicles

  Advanced Li-Ion Batteries for Electro- Mobility: High Capacity Cathodes

  • Li metal based, very high energy density rechargeable batteries.
  • Advanced Li ion batteries for electromobility.
  • Advance analytical techniques (in-situ observations).
  • Batteries for large energy storage (e.g. rechargeable Mg batteries).
  • Super-capacitors (very fast energy storage & conversion).
  • Water desalination by electrochemical means.

 • Quantum Engineering & Devices

  • Thermophotonic Devices
  • Novel Optoelectronic Materials & Devices
  • Transport in Nanostructures
  • Semiconductor Hetrostructures
  • Terahertz Quantum Cascade Lasers

 • Fuel Cells and Hydrogen Technologies

  Energy

  • Electrochemistry
  • Bio-inspired electrochemistry
  • Alternative energy technologies (fuel cells, batteries and photovoltaics)
  • Organometallic compounds
  • Conductive polymers
  • Porphyrins and transition metal complexes
  • Ceramic materials
  • Semiconductors
  • Carbon supports for alternative energy applications (electrodes, electron acceptors)

 • Biomaterials and Advanced Materials group

  Research in my group has been focused on revealing and explaining the fundamental interactions that underlie inorganic material formation in nature, a process known as biomineralization. We particularly make use of our expertise in solid-state NMR spectroscopy to analyze the rudimentary processes of biogenic material formation in atomic/molecular level. Unveiling the structure/activity relations in these specialized biomolecules involved in regulation of solid biomaterial formation has been particularly elusive. Using these findings, we develop new biomaterials for hard tissue applications based on rationale guidelines. We implement NMR characterization in materials research to understand interfaces between nanomaterials at great detail and employ molecular insights to design concept materials that are more environment friendly.

 • The current research focuses on the investigation of the chemical synthesis of materials to promote renewable and green energies

  Synthetic design of Pt nanoparticles in carbon nanotubes resistant to corrosion in extreme conditions

  • Photovoltaics and energy storage (batteries and capacitors)
  • Inorganic synthesis of semi-conductors, metals and oxides
  • Magnetic properties of materials
  • Nanostructures: from individual nanoparticles to functional materials

 • In the Device Spectroscopy Laboratory, we use optical spectroscopy to study nanoscale materials such as molecular organics and more generally nanostructured semiconductors, and then devices composed of these materials

  Monolayer VCSEL laser formed from dielectric mirrors with a monolayer of fluorescence dye molecules sitatued between them providing optical gain

  • Coherent coupling in light-matter coupled systems: Organic Lasers, J-aggregates, and Polaritons.

  • Ultra-high resolution scanning microcopy and spectroscopy.
  • Applications of ultra-fast non-linear spectroscopy for energy sustainability.
  • Novel approaches to organic crystal growth and OLED deposition.

 • Alternative Energy

  Extracting many-particle entanglement entropy from observables using supervised machine learning
  • Photovoltaics (PV), esp. materials for high voltage, low-cost, stable PV
  • Combinatorial synthesis and characterization of optoelectronic materials
  • Semiconductor materials & device chemistry & physics
  • Biomolecular optoelectronics
  • Fundamentals of proteins as electronic materials

   

   

 • Functional thin film for electrochemical devices

  Energy

  Surface directed chemical reaction in vacuum (atomic/molecular layer deposition ALD/MLD) for:
  1. Stabilization of batteries electrodes in implanted medical devices
  2. Designing arrays of nano-materials with controlled morphology and structure for electrochemical devices.
  3. Modified metallic anode surfaces for next generation rechargeable batteries.

   

 • Synthesis of 1D & 2D nanostructures

  Sample of nanomaterials synthesized in the Nessim lab.

  • Synthesis of carbon nanotubes and understanding of growth mechanisms
  • Synthesis of 2D nanocarbons (graphene, GO, rGO)
  • Synthesis of 2D metal / sulfidesphosphides - selenides
  • Application of synthesized nanostructures to batteries, supercapacitors, fuel cells, heterojunctions, sensors

 • electronic materials, esp. for Photovoltaics.

  Work-flow diagram of the combinatorial material science scheme

  • Solar energy
  • Dye Sensitized Solar Cells (DSSC)
  • Nanoporous wide band-gap semiconductor electrodes, single material and core-shell systems
  • Nanosize wide band-gap semiconductors with controlled properties via surface control
  • Low cost spectral splitting for multibandgap photovoltaics
  • Interdigitated organic/inorganic nanosize layers towards the development of low cost “plastic” solar cells and smart
  polymers