English שלחו לחבר

אלקטרו מגנטיות וספינטרוניקה

ממחקר בסיסי על התכונות המגנטיות של חומרים, דרך ייצור של חומרים חדשים לאפליקציות מבוססות ספינטרוניקה, ועד לאינטגרציה של החומרים הללו בהתקנים מתקדמים, חוקרים במרכז ננו-מגנטיות של BINA  מבססים תרומה משמעותית למדע, תרומה שתוביל לייצור התקנים חדשניים לתחומי התקשורת, הרפואה והתעשיה.

  • מגנטיות במימד נמוך ומוליכות-על
  • מערכות אלקטרוניות במימד ננומטרי
  • תכונות הולכה של שכבות לא מסודרות וגרנולריות
  • הולכה מגנטית בשכבות דקות של פרובסקייטים מגנטיים
  • אפקט "Giant Planar Hall" במנגניטים
  • היברידים מוליכי-על פרומגנטיים
  • תכונות מגנטיות של ננו-חלקיקים
  • התאוריה של ספקטרוסקופיית מולקולה בודדת ופוטון בודד
  • מכניקה סטטיסטית ותופעות מוליכות (transport phenomena) במערכות מזו- וננו
  • ספינטרוניקה של ננו-מבנים לטרליים – איפיון ואפליקציות

חוקרים