אירועים

 

MERCMERCK - BINA כנס

.

 

 

 

 


Annual Internal Conference 2023

כנס שנתי של המכון לשנת 2023, כפר בלום

 

 

 

 


Annual Internal Conference 2022כנס שנתי של המכון לשנת 2022, חיפה

 

 


​​​​​​​Annual Internal Conference 2018כנס שנתי של המכון לשנת 2018, נווה אילן

 

 

 

 

 


​​​​​​​Annual Internal Conference 2017כנס שנתי של המכון לשנת 2017, כפר בלום