מרכז ציוד מדעי

BIU Nano Technology buildingהמרכז לננוטכנולוגיה וחומרים מתקדמים באוניברסיטת בר אילן (BINA) מרכז בתוכו תשתיות מכשור עשירות ומתקדמות ביותר, הזמינות לחוקרי האוניברסיטה כמו גם לשותפים מהאקדמיה והתעשיה. יחידות השרות של BINA – המאוישות בטכנאים ברמת דוקטור – מציעות למשתמשים שירותים ברמה גבוהה ותמיכה מקצועית מלאה.

רוב המכשור של BINA ממוקם ב"אזור הבלתי משתנה" ע"ש אהרון ורחל דהאן – מעבדה בת שתי קומות תת-קרקעיות המונחת על סדרה של לוחות בטון בנות 20 מ"ר כל אחת, הצפות על שקעי אויר וכריות אויר. התוצאה היא חלל עבודה מבודד אקוסטית וחפשי מתנודות, המספק את הרמה הגבוהה ביותר שהושגה אי פעם של חופש מהפרעות סביבתיות. ה"אזור הבלתי משתנה" מספק תנאים מושלמים להשגת מדידות מדויקות של תופעות המתרחשות בסקאלה הננומטרית.

מערכת החדרים הנקיים של BINA כוללת שלושה חדרים בדרגת סיווג 1000 וחדר אחד בדרגת סיווג 100 המגבילים את מספר החלקיקים ל 1000/ft3 ו – 100/ft3, בהתאמה.

תאריך עדכון אחרון : 29/06/2021