ננו חומרים

English שלחו לחבר

BINA  היא מובילה עולמית במחקר מדע החומרים,  מדורגת שלישית בעולם במונחים של ציטוטים מדעיים בתחום זה, ומהווה אתר אימונים לפבריקציה של חומרים ננומטריים באתר האימונים של מארי-קירי (Marie Curie Training Site). מדעני בר-אילן מרחיבים את ההבנה ויכולת הבקרה על ההרכבה העצמית של מולקולות ואטומים ותגליותיהם מתניעות התקדמות ממשית  במגוון רחב של תחומים כגון אנרגיה, מחשבים, תקשורת, בריאות ועוד.

  • שיטות חדשניות לפבריקציה של ננו-חלקיקים
  • סינתיזה, איפיון ואפליקציות ביו-רפואיות לננו-חלקיקים פעילים
  • הרכבה עצמית של שכבות דקות חד-מולקולריות
  • ציפויים אורגניים ואנאורגניים בסקאלה ננומטרית
  • הרכבה עצמית של שכבות חד-מולקולריות פעילות וכירליות
  • מבנים ננומטריים – מחלקיקים בודדים לחומרים פעילים
  • מנגנוני גדילה של שפופרות פחמן
  • סינתזה ופעילות של שפופרות פחמן
  • מודלים קולואידליים למעבר פאזות במערכות ננומטריות
  • ננוטכנולוגיה חישובית

חוקרים