קלינטק

חברי מרכז ננו-קלינטק מפתחים את הידע, החומרים והשיטות שיובילו לחברה בת-קיימא וידידותית לסביבה. המאמצים המשולבים – הקשורים לאנרגיה חלופית, זיהום וכימיה "ירוקה" – מצויים בלב שיתופי פעולה תעשייתיים רבים.

  • פיתוח גישות חדשות לפירוק ביו-פילמים מזיקים
  • אלקטרודות פחמן מיקרו-נקבוביות דו-שכבתיות להתפלת מים

Capacitive De-Ionization an energy-efficient water desalination method

Due to the increasing need for potable water, the search for energy-efficient water purification is widespread. Capacitive deionization (CDI) is an energy-efficient water desalination method for brackish water (BW) that contains 500-5000 ppm of salt. In this method, the solution flows through cells comprising sets of two high-surface area electrodes which are periodically charged by applying constant potential differences between the electrodes. Thus, the salt is extracted from the saline water in a capacitive way, so part of the charge consumed during the electrodes' charging can be exploited back upon discharge of the cell. The electrodes used in CDI are usually carbonaceous materials with high surface area of hundreds to thousands of m2/g. In this study, BINA researchers' goals are to obtain high efficiency processes, durability, efficient selective separation, and the modification of the electrodes in order to gain high kinetics.