קוונטום

בתחום הפיזיקה הקוונטית נחקרים חומר ואנרגיה ברמה הבסיסית ביותר, תוך כדי חשיפת מאפיינים "מוזרים" של התאבכות, דואליות של גל-חלקיק, ושזירה קוונטית. לאחרונה, עם התפתחות הטכנולוגיה הקוונטית, מאפיינים קוונטיים "מוזרים" אלה מאפשרים פיתוח יישומים חדשים ומרגשים בתקשורת קוונטית, חיישנים, ומחשוב שלא ניתן היה לדמיינם באמצעות הפיזיקה הקלאסית. חוקרי BINA מתקבצים ממחלקות ופקולטות שונות (פיזיקה, כימיה, והנדסה) לתחום זה, ומבצעים מחקר רב-גווני בחומרים קוונטיים, אופטיקה קוונטית, מחשוב קוונטי, וכימיה קוונטית על מנת לספק תובנות חדשות במחשוב, תקשורת, חיישנים ועוד.

נושאי המחקר כוללים את טכנולוגיות הליבה של:

 • חיישנים אופטיים קוונטיים
 • תקשורת קוונטית וקריפטוגרפיה
 • קיוביטים מוליכי על למחשוב
 • הנדסה קוונטית של מכשירים אולטרה-קטנים (תת-אורך גל)

טכנולוגיה קריטית היקפית:

 • דיודות משדרות אור
 • מגברים אופטיים ולייזרים
 • טרנזיסטורים ומוליכים למחצה (למשל מעבד)
 • סימולציות קוונטיות של מבנה אלקטרוני

Researchers

 • Quantum Engineering & Devices

  • Thermophotonic Devices
  • Novel Optoelectronic Materials & Devices
  • Transport in Nanostructures
  • Semiconductor Hetrostructures
  • Terahertz Quantum Cascade Lasers

 • Nano-scale crystallization phenomena

  Our group is developing approaches that utilize nano-scale systems for studies of crystallization phenomena and mechanisms that determine the morphologies of crystals. Insight from this research can lead to very useful technological applications, as understanding crystal growth mechanisms will allow us to better control crystalline products of chemical synthesis. This view is inspired by treating nano-crystals as “embryonic” stages of crystal growth. In a sense, every crystal begins its evolution as a nano-crystal. The huge advantage in studies that follow this perspective is in our ability to utilize extremely powerful electron microscopy methods, including a novel technique that allows us to perform high resolution electron microscopy directly in liquid solutions. In this way we can retrieve details of the crystal structure and overall shape at remarkable resolution, during the crystal’s initial formation. These details are often hidden in bulk crystals, unidentifiable by X-ray crystallography, yet critical for understanding of the mechanisms by which crystals grow.

 • Theoretical Physics

  • Dynamics of cold atoms in optical lattices.
  •  Nano science: Blinking quantum dots.
  •  Statistical physics: Foundations of weak ergodicity breaking
 • Exploring light and matter interactions in materials through quantum electronic structure simulations

  Our lab strives to understand and predict how does atomic and electronic structure of materials and molecules effect their optoelectronic and mechanical properties. Understanding microscopic properties of materials, will help in controlling chemical reactions on surfaces and electron transport in nanomaterials, improve optoelectronic properties of devices, and predict novel quantum materials. In the lab we will simulate materials properties, electronic transfer mechanisms, and chemical reactions on the computer. We will develop state of the art electronic
  structure for predicting properties of materials, we will focus on nano-materials and 2D quantum materials.

 • Quantum electro-optic devices Abstract

  Artistic illustration of opto-electric on-chip quantum circuit

  The world of quantum optics holds enormous potential to address a large variety of unsolved problems in sensing, information processing, computation, and precise measurements.

  Taking the advantage of well-developed nano fabrication processes, on-chip integrated

  quantum photonics is a promising platform for the realization of quantum optics technology.

 • The Lab for Quantum Imaging

  The lab is focused on using quantum sensors for imaging various physical properties at the nanoscale. The two main sensors are a sensor for electric potentials based on carbon nanotubes and a sensor for magnetic fields based on Nitrogen Vacancies (NV) in diamonds. Those sensors have a unique combination of small dimensions and extremely high sensitivity,
  allowing us to use them for sensing minute fields at the nanoscale. The current projects focus on combining these two unique sensors to overcome many of the limitations of each system. For example, read the NV center’s quantum state using a charge detector made of a carbon nanotube. A second example is using the NV center for probing the electron state on the carbon nanotube with quantum coherence. These projects will pave the way for a quantum imaging technique that probes the quantum nature of a system at the nanoscale.

 • ​ • Coherent coupling in light-matter coupled systems: Organic Lasers, J-aggregates, and Polaritons. • Ultra-high resolution scanning microcopy and spectroscopy. • Applications of ultra-fast non-linear spectroscopy for energy sustainability. • Novel ap

   Monolayer VCSEL laser formed from dielectric mirrors with a monolayer of fluorescence dye molecules sitatued between them providing optical gain

  • Coherent coupling in light-matter coupled systems: Organic Lasers, J-aggregates, and Polaritons.

  • Ultra-high resolution scanning microcopy and spectroscopy.
  • Applications of ultra-fast non-linear spectroscopy for energy sustainability.
  • Novel approaches to organic crystal growth and OLED deposition

 • Fundamental physics & Applied Physics

   

  Electro Magnetism & Spintronics

   

  • Condensed matter physics
  • Magnetism
  • Superconductivity

 • From Quantum Foundations to Optical Quantum Technologies

  Extracting many-particle entanglement entropy from observables using supervised machine learning

  We study various topics related to basic quantum science, as well as quantum technologies. Currently, the main theme is quantum correlations which beg for a better theoretical understanding, as well as novel applications. The primary tool we
  use throughout our exploration is quantum optics.

 • Non-equilibrium quantum dynamics

  The negativity of the quasiprobabilities (shaded areas) and the violation of classical Inequality (yellow and green shaded area). Strong heat flows can only happen in the presence of negativities.

  Progress in quantum technologies relies on understanding how quantum phenomena govern the dynamics of quantum systems far from equilibrium and on identifying the available quantum resources. This knowledge then allows us to manipulate the systems in order to obtain a desired outcome. Our group seeks to: (i) Develop dynamical descriptions that capture effects of quantum phenomena on the single-atom/molecule level and for systems far-from-equilibrium. (ii) Identify quantum resources and utilize them in controlling quantum transport processes and quantum state preparation. (iii) Thoroughly define the relationship between quantum effects and concepts from non-equilibrium thermodynamics.

 • Nano-optics and Light–matter interactions in metamaterials

  Examples of optically resonant nanostructures comprising single nanoparticles, thin film and full metasurface arrays

  • Light-matter interactions
  • Nanophotonics
  • Metamaterials
  • Plasmonics
  • IR nanospectroscopy
  • 2D materials

 • Graphene Composites for Sensor Applications • Graphene Electronics • Two Dimensional Semiconductors

  • Graphene Composites for Sensor Applications
  • Graphene Electronics
  • Two Dimensional Semiconductors

 • Broadband Quantum Optics

  • Optical bandwidth as a resource for quantum information: Novel schemes for quantum measurement and sources of broadband squeezed light
  • Sub shot-noise interferometry and coherent Raman spectroscopy (quantum CARS) using broadband squeezed light.
  • Visualization and manipulation of fast vibrational dynamics in molecules with optical frequency combs
  • The physics of mode-locked lasers: new sources of ultrashort pulses and frequency combs

 • Temporal optics

   

  Synchronization of human networks

  • Temporal optics
  Temporal depth imaging
  Time-lenses for orthogonal polarized input signals
  Temporal super resolution methods
  Full Stocks time-lenses
  Temporal and spatial evolution of ultrafast rogue waves
  • Fiber Devices
  Long period fiber gratings
  Gold coated tapered fibers
  Fiber micro-knots
  • Fiber lasers
  Carbon nanotubes
  Graphen
  Topological insulators

 • Sensitive magnetic imaging

  Sensitive magnetic imaging reveals stripy current flow at the interface between two oxides, which is related to the structure of strontium titanate.

  • Superconductivity
  • Nano-magnetism
  • Bio-magnetism
  • Scanning SQUID microscopy
  • Complex oxid interfaces
  • Nano-electronics

 • Laser spectroscopy

  Closed cycle, 3.5 K, cryostat, with a built-in confocal microscope, for studying quantum emitters and superconducting single photon detectors.

  We explore the interaction of light and matter in both the classical regime and in the quantum regime. Applications to sensing technology, secure communications and optical frequency standards are experimentally pursued in the lab.

 • Nonlinear X-ray Optics

  • Demonstration of an X-ray Autocorrelator
  • Imaging of chemical bonds in solids, quantum imaging with x-rays
  • Second Harmonic Generation at X-ray wavelength, X-ray Parametric down Conversion
  • Generation of X-ray Bi-photons

 • Mesoscopic Physics

   

  • Semiconductor Physics
  • Quantum information
  • Superconducting circuits
  • Hybrid Quantum Systems