ראש תחום יחידת אנליזות, MIXА

ד"ר אולגה גירשביץ

Telephone
Email
olga.girshevitz@biu.ac.il
Office
בניין 206 חדר A22
  CV

  אולגה גירשביץ, ד"ר לכימיה של פני שטח, היא ראש יחידת אנליזות במרכז הציוד של המכון לננו טכנולוגיה.

  השכלה

  פוסט דוקטורט-  שכבות קרמיות דקות, אוניברסיטת בר אילן, רמת- גן, פרופ' ח.נ. סוקניק, 2007.

  פוסט דוקטורט- אלקטרוניקת מצב מוצק של מוליכים למחצה, מכון ויצמן, רחובות, פרופ' ד. כהן, 2005.

  דוקטורט- כימיה של פני שטח, אוניברסיטת בר-אילן, רמת- גן, ישראל,2004.

  תאר ראשון- כימיה פיזיקלית, אוניברסיטת בר-אילן, רמת- גן, ישראל,1998.

  תאר ראשון- פיזיקה, אוניברסיטת 'דנפרופטרובסק', אוקראינה, 1989.

  פרסים ומלגות

  • משרד המדע, ישראל, מלגת אשכול 1999-2003.
  • מלגת הצטיינות ע"ש שוורץ, 2000.
  Publications
  1. Itai Carmeli, Ibrahim Tanriover, Tirupathi Malavath, Chanoch Carmeli, Moshik Cohen, Yossi Abulafia, Olga Girshevitz, Shachar Richter, Koray Aydin, and Zeev Zalevsky: Metal Nanoparticle/Photosystem I Protein Hybrids Coupled to Microantenna Afford Biologically and Electronically Controlled Localized Surface Plasmon Resonance: Implications for Fast Data Processing, Appl. Nano Mater. 2023, 6, 14, 13668–13676.
  2. Omer Kaspi, Osnat Israelsohn-Azulay, Zidon Yigal, Hila Rosengarten, Matea Krmpotić, Sabrina Gouasmia, Iva Bogdanović Radović, Pasi Jalkanen, Anna Liski, Kenichiro Mizohata, Jyrki Räisänen, Zsolt Kasztovszky, Ildikó Harsányi, Raghunath Acharya, Pradeep K. Pujari, Molnár Mihály, Mihaly Braun, Nahum Shabi, Olga Girshevitz, and Hanoch Senderowitz: Toward Developing Techniques Agnostic Machine Learning Classification Models for Forensically Relevant Glass Fragments, J. Chem. Inf. Model., 63, 1, 87–100, 2023
  3. P. Landau, T. Saffar, I. Orion, O. Girshevitz, E. Tiferet: "Helium bubble formation in additive manufactured L-PBF AlSi10Mg". Journal of Nuclear Materials 582, 154473, 2023
  4. Pola Shriber, Efrat Shawat Avraham, Bibhudatta Malik, Eti Teblum, Olga Girshevitz, Ilana Perelshtein, Michal Ejgenberg, Yossef Gofer, Yana Zubarev, Phillip Nagler, Gilbert Daniel Nessim: "Controlling the morphology while retaining the unique SnS stoichiometry of bulk tin sulfde produced by the rapid method of heating Sn foil in sulfur vapor by vapor phase reaction using two‑furnace chemical vapor deposition system". Chemical papers, 2022
  5. R. Shockner, S. Syniakina, V. Richter, O. Girshevitz, I. Edry, M Pinkas. "Ion irradiation effect on B2 single phase AlFeCoNi alloy". Materials Characterization 193, 112299, 2022.
  6. O. Girshevitz, N. Cohen-Sinai, A. Zahavi, Y. Vardizer, D. Fixler: "Trace Elements in Tears: Comparison of Rural and Urban Populations Using Particle Induced X-ray Emission". Journal of Personalized Medicine 12 (10), 1633, 2022.
  7. N.M. Yitzhak, O. Girshevitz, A. Haran, A. Butenko, M. Kaveh, I. Shlimak: "Evidence of structural changes in ion-irradiated graphene independent of the incident ions mass". Applied Surface Science, 153701, 2022.
  8. Omer Kaspi, Osnat Israelsohn-Azulay, Yigal Zidon, Hila Rosengarten, Matea Krmpotić, Sabrina Gouasmia, Iva Bogdanović Radović, Pasi Jalkanen, Anna Liski, Kenichiro Mizohata, Jyrki Räisänen, Olga Girshevitz, Hanoch Senderowitz: "Inter-laboratory workflow for forensic applications: Classification of car glass fragments". Forensic Science International, 333, 111216, 2022.
  9. Mirit Hen, Leroy Dokhanian, Etai Grunwald, Matan Slook, Moshe Katzman, Maayan Priel, Olga Girshevitz, and Avi Zadok: "Thin layers analysis using surface acoustic wave-photonic devices in silicon-on-insulator". Optics Express, 30(5), 6949-6959, 2022.
  10. Lior Shani, Avital Fried, Yafit Flege, Olga Girshevitz, Amos Sharoni and Yosef Yeshurun: "Effect of Focused Ion Beam irradiation on superconducting nanowires". Journal of superconductivity and novel magnetism, 2021, 35 (3), 657-661.
  11. Eitan Edri, Nina Armon, Ehud Greenberg, Shlomit Moshe-Tsurel, Danielle Lubotzky, Tommaso Salzillo, Ilana Perelshtein, Maria Tkachev, Olga Girshevitz, and Hagay Shpaisman: "Laser Printing of Multilayered Alternately Conducting and Insulating Microstructures". Applied Materials & Interfaces, 13(30), 36416-36425, 2021.
  12. Omer Kaspi, Olga Girshevitz, Hanoch Senderowitz: "PIXE based, Machine-Learning (PIXEL) supported workflow for glass fragments classification". Talanta, 234, 122608, 2021.
  13. Madina Telkhozhayeva, Eti Teblum, Rajashree Konar, Olga Girshevitz, Ilana Perelshtein, Hagit Aviv, Yaakov R. Tischler, and Gilbert Daniel Nessim: "Higher Ultrasonic Frequency Liquid Phase Exfoliation Leads to Larger and Monolayer to Few-Layer Flakes of 2D Layered Materials". Langmuir, 37(15), 4504-4514, 2021.
  14. N.M. Yitzhak, O. Girshevitz, Y. Fleger, A. Haran, S. Katz, A. Butenko, M. Kaveh, I. Shlimak: "Analysis of fluctuations in the Raman spectra of suspended and supported graphene films". Applied Surface Science, 2020 (536), 147812.
  15. Davide Rafaele Ceratti, Arava Zohar, Roman Kozlov, Hao Dong, Gennady Uraltsev, Olga Girshevitz, Iddo Pinkas, Liat Avram, Gary Hodes, and David Cahen: |Eppur si Muove: Proton Difusion in Halide Perovskite Single Crystals|. Advanced Materials, 2020, 32 (46), 2002467
  16. Netanel Shpigel, Sergey Sigalov, Fyodor Malchik, Mikhael D. Levi, Olga Girshevitz, Rafail L. Khalfin & Doron Aurbach: "Quantification of porosity in extensively nanoporous thin films in contact with gases and liquids". Nature Communications volume 2019 (10), 4394.
  17. Annete Setzer,Pablo D. Esquinazi, Lukas Botch, Oliver Baehre, Eti Teblum, Anat Itzhak, Olga Girshevitz and Gilbert Daniel Nessim: "Magnetic phase transitions around room temperature in Cu9S5". Phase Transitions, 201
  18. ​​​​​​E. Shawat Avraham, A. Westover, O. Girshevitz, C. L. Pint and G. D. Nessim: "Modulating the height of carbon nanotube forests by controlling the molybdenum thin film reservoir thickness". Nanoscale 2019.
  19. Anat Itzhak, Eti Teblum, Olga Girshevitz, Sivan Okashy, Yury Turkulets, Luba Burlaka, Gili Cohen-Taguri, Efrat Shawat Avraham, Malachi Noked, Ilan Shalish, and Gilbert Daniel Nessim: "Digenite (Cu9S5): Layered p‑Type Semiconductor Grown by Reactive Annealing of Copper". Chem. Mater. 2018, 30, 2379−2388.
  20. Efrat Roth, Alex Glick Azaria, Olga Girshevitz, Arkady Bitler, and Yuval Garini: "Measuring the Conformation and Persistence Length of SingleStranded DNA Using a DNA Origami Structure". Nano Lett. 2018, 18, 6703-6709.
  21. Hadar Zafri, Jonathan Azougi, Olga Girshevitz, Zeev Zalevsky, David Zitoun:"Electron beam patterning for the writing of positively charged gold colloidal nanoparticles". J. Nanoparticle Research 2018.
  22. Efrat Shawat Avraham, Andrew S. Westover, Anat Itzhak, Lior Shani, Vladislav Mor, Olga Girshevitz, Cary L. Pint, Gilbert Daniel Nessim: "Patterned growth of carbon nanotube forests using Cu and Cu/Ag thin film reservoirs as growth inhibitors". Carbon 2018, 130, 273-280.
  23. Subodh Kumar, Tarik Aziz, Olga Girshevitz, and Gilbert Daniel Nessim: "One-Step Synthesis of N-Doped Graphene Quantum Dots from Chitosan as a Sole Precursor Using Chemical Vapor Deposition". J. Phys. Chem. C, 2018.
  24. Vijay Bhooshan Kumar, Olga Girshevitz, David Avnir, Aharon Gedanken, and Ze’ev Porat: "Stiffening of Metallic Gallium Particles by Entrapment of Organic Molecules". Crystal Growth & Design 2017, 17 (4), pp 2041–2045.
  25. N. Perkas, G. Amirian, O. Girshevitz, A. Gedanken: "Hydrophobic coating of GaAs surfaces with Nanostructured ZnO". Materials Letters 2016, 175, 101-105
  26. Olga Girshevitz, Vova Richter, Efrat Shawat Avraham, Gilbert D. Nessim, and Irina Gouzman: "Correlation between density and hydrogen content in vertically aligned carbon nanotube forests by ion beam analysis". Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films 35, 061403, 2017
  27. Netanel Shpigel, Mikhael D Levi, Sergey Sigalov, Olga Girshevitz, Doron Aurbach, Leonid Daikhin, Piret Pikma, Margus Marandi, Alar Jänes, Enn Lust, Nicolas Jäckel, Volker Presser: "In situ hydrodynamic spectroscopy for structure characterization of porous energy storage electrodes". Nat Mater 2016 May 29;15(5):570-5.
  28. Katya Gotlib-Vainshtein; Olga Girshevitz; Vladimir Richter; Chaim N. Sukenik: "Charging Effects in the ion beam analysis of insulating polymers". Polymer.  2015, 72, 59-62.
  29. Irina Gouzman; Olga Girshevitz; Vova Richter; Efrat Shawat Avraham; Chaim N. Sukenik; Gilbert Daniel Nessim: "High Rate of Hydrogen Incorporation in Vertically Aligned Carbon Nanotubes During Initial Stages of Growth Quantified by Elastic Recoil Detection", J. Phys. Chem. C2015.
  30. Netanel Shpigel, Mikhael D. Levi, Sergey Sigalov, Olga Girshevitz, Doron Aurbach, Leonid Daikhin, Nicolas Jäckel and Volker Presser: "Non-Invasive In Situ Dynamic Monitoring of Elastic Properties of Composite Battery Electrodes by EQCM-D", Angew Chem.  Int. Ed. Engl. 2015
  31. Anastasia Shapiro, Avital Hozeh, Olga Girshevitz, Almogit Abu-Horowitz and Ido Bachelet: "Cooperativity-based modeling of heterotypic DNA nanostructure assembly", Nucleic Acids Research, 2015
  32. Gotlib - Vainstein, Katya; Gouzman, Irina; Girshevitz, Olga; Bolker, Asaf; Atar, Nurit; Grossman, Eitan; Sukenik, Chaim: "Liquid Phase Deposition of a Space-Durable, Antistatic SnO2 Coating on Kapton", Applied Materials & Interfaces Manuscript 2015, 7 (6), 3539-3546
  33. I. Eliyahu, Y.S. Horowitz, L. Oster, L. Weissman, A. Kreisel, O. Girshevitz, S. Marino, S. Druzhyna, S. Biderman, I. Mardor: "Probing the defect nanostructure of helium and proton tracks in LiF:Mg,Ti using optical absorption: Implications to track structure theory calculations of heavy charged particle relative efficiency", Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B  2015, 349, 209-220
  34. Gil Yeroslavsky, Olga Girshevitz, Juli Foster-Frey, David M. Donovan and Shai Rahimipour: Antibacterial and Antibiofilm Surfaces through Polydopamine- Assisted Immobilization of Lysostaphin as an Antibacterial Enzyme". Langmuir 2015, 31, 1064 – 1073
  35. Chaim Sulenik, Girshevitz Olga, Sidney R. Cohen and Katya Gotlib-Vainshtein, "Hard on Soft Layers for Friction and Wear Reduction". United States Provisional patent application no. 61927508
  36. L. Weissman, A.Kreisel, T.Hirsh, O. Aviv, D. Berkovits, O. Girshevitz and Y. EizResearch en: "Accurate measurements of the 63Cu (d,p)64Cu and 65Cu(d,2n)65 Zn cross-sections in the 2.77-5.62 MeV energy range, Nuclear Instruments and Methods in Physics Section B". Beam Interactions with Materials and Atoms 12-7, (342), 2015
  37. Katya Gotlib-Vainshtein, Olga Girshevitz, Chaim N. Sukenik, David Barlam and Sidney R. Cohen: "A nanometric cushion for enhancing scratch and wear resistance of hard films". Beilstein J. Nanotechnol.  2014
  38. Katya Gotlib-Vainshtein, Olga Girshevitz, Chaim N. Sukenik, Estelle Kalfon-Cohen, Sidney R. Cohen, David Barlam: "Oxide Surfaces with Tunable Stiffness". The J. of Physical Chemistry 2013
  39. Edo Bar-Zeev, Ilana Berman-Frank, Olga Girshevitz and Tom Berman: "Revised paradigm of aquatic biofilm formation facilitated by microgel transparent exopolymer particles". Proc Natl Acad Sci 2012 109(23), 9119-24
  40. Goldman, D.; Girshevitz, O.; Lellouche, J.-P.: "AFM characterization of polycarbozole-multi-walled carbon nanotube composites". J. Advanced Microscopy Research 2011, 6 (3), 215-222
  41. Nir, G.; Lindner, M.; Dietrich, HeidelindeR.C.; Girshevitz, O.; Vorgias, C. E.; Garini, Y.: "HU protein induces incoherent DNA persistence length". Biophysical J. 2011, 100 (3), 784-790.
  42. Perkas, N.; Amirian, G.; Girshevitz, O.; Charmet, J.; Laux, E.; Guibert, G.; Keppner, H.; Gedanken, A.: "Modification of parylene film-coated glass with TiO2 nanoparticles and its photocatalytic properties". Surface and Coatings Technology 2011, 205(10), 3190-2197.
  43. Shahmoon, A.; Limon, O.; Girshevitz, O.; Zalevsky, Z.: "Self assembly of nano metric metallic particles for realization of photonic and electronic nano transistors". International J. of Molecular Science 2010, 11, 2241-2252.
  44. Shahmoon, A.; Limon, O.; Girshevitz, O.; Fleger, Y.; Demir, H. Vokan; Zalevsky, Z.: "Tunable nano devices fabricated by controlled deposition of gold nanoparticles via focused ion beam". Microelectronic Engineering 2010, 87(5-8), 1363-1366.
  45. Gouzman, I.; Girshevitz, O.; Grossman, E.; Eliaz, N.; Sukenik, C. N.: "Thin film oxide barier layers: Protection of Kapton from Space environment by Liquid Phase Deposition of titanium oxide". ACS Applied Materials & Interfaces 2010, 2(7), 1835-1843.
  46. Gouzman, I.; Girshevitz, O.; Grossman, E.; Eliaz, N.; Sukenik, C.N.: "Novel approach to Space-survivable polyimides: Liquid Phase Deposition of titania coating on Kapton". AIP Conference Proceedings 2009, 1087, 391-404.
  47. Applerot, G.; Perkas, N.; Amirian, G.; Girshevitz O.; and Gedanken, A.: "Coating of glass with ZnO via ultrasonic irradiation and a study of its antibacterial properties". Appl. Surf. Sci2009, 256 (3S), S3-S8.
  48. Sclar, H.; Kovachev, D.; Zhechev, E.; Stoyanov, R.; Lavi, Ronit.; Kimmel, G.; Grinblat, J.; Girshevitz, O.; Amalraj, F.; Haik, O.; Zinigrad, E.; Markovsky, B.; Aurbach, D.: "On the Performance of LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 Nanoparticles as a Cathode Material for Lithium Ion Batteries, J. of Electrochem". Soc. 2009, 156(1), A938-948.
  49. Girshevitz O.; Nitzan Y.; Sukenik, Ch. N.: "Solution-Deposited Amorphous Titanium Dioxide on Silicone Rubber: A Conformal, Crack-Free Antibacterial Coating". Chem. Mater. 2008, (20), 1390-1396.
  50. Jin, Y.; Girshevitz, O.; Friedman, N.; Ron, I.; Cahen, D.; Sheves, M.: "Covalent Attachment of Bacteriorhodopsin Monolayer to Bromo-terminated Solid Supports: Preparation, Characterization, and Protein Stability". Chemistry-An Asian J. 2008 (3), 1146-1155.
  51. Girshevitz, O.; Silickas, P.; Sukenik, C.N.: "Modification and Coating of Polymer Surfaces, Surface Chemistry in Biomedical and Environmental Science Springer". Pub. 2006, 59-68.
  52. Salomon, A.; Boecking, T.; Chan, C. K.; Amy, F.; Girshevitz, O.; Cahen, D.; Kahn, A.: "How Do Electronic Carriers Cross Si-Bound Alkyl Monolayers?" Physical Review Letters 2005, 95(26), 266807.
  53. Turgeman, R.; Girshevitz, O.; Deutsch, M., Ocko, B., Gedanken, A.; Sukenik, C.N: "Crystallization of Highly Oriented ZnO Microrods on Carboxylic Acid-Terminated SAMs". Chemistry of Materials 2005, 17(20), 5048-5056.
  54. Pizem, H.; Girshevitz, O.; Goffer, Y.; Frimer, A.; Sukenik, H.N.; Sampathkumaran, U.; Milhet, X.; Mcllwain, A.; De Guire, M.R.; Meador, M.A.B.; "Sutter, J.K.: Titania Deposition on PMR-15". Chemistry of Materials 2005, 17(12), 3205-3213.
  55. Girshevitz, O.; Osnis, A.; Sukenik, C.N.: Interfacial Chemistry on Carboxylate Functionalized Monolayer Assemblies, Isr. J. Chem. 2005, 45, 321-336.
  56. Girshevitz, O.; Sukenik, C.N.: "In-situ FTIR-ATR Analysis and Titration of Carboxylic Acid-Terminated SAMs". J. Am. Chem. Soc. 2004, 126(2), 482-483.
  57. Girshevitz, O.; Grinstein, M.; Sukenik, C.N.; Regev, K.; Ghabboun, J.; Cahen, D.: "Effect of Molecule-Molecule Interaction on the Electronic Properties of Molecularly Modified Si/SiOx Surfaces". J. Phys. Chem. 2004, 108(2), 664-672.
  58. Turgeman, R.; Girshevitz, O.; Deutsch, M., Ocko, B., Gedanken, A.; Sukenik, C.N: "Oriented Growth of ZnO Crystals on Self-Assembly Monolayers of Functionalized Alkyl Silanes". Crystal Growth & Design 2004, 4(1), 169-175.
  59. Girshevitz, O.; Sukenik, C.N.; Ghabboun, J.; Cahen, D.: "Molecular Monolayer-Mediated Control over Semiconductor Surfaces: Evidence for Molecular Depolarization of Silane Monolayers on Si/SiOx". J. Am. Chem. Soc. 2003, 125(16), 4730-4731.
  60. Barness, Y; Girshevitz, O.; Sekar, M.; Sukenik Chaim N. "Functionalized Silanes for the Preparation of Siloxane". Anchored Monolayers Langmuir 2000 (16), 247-251.

   

  תאריך עדכון אחרון : 23/01/2024