Position
ראש תחום אנליזות פני שטח

גירשביץ אולגה

Telephone
Email
olga.girshevitz@biu.ac.il
Office
בניין 206 חדר A22
CV

אולגה גירשביץ, ד"ר לכימיה של פני שטח, היא ראש תחום אנליזת פני שטח במרכז הציוד של המכון לננו טכנולוגיה.

השכלה

פוסט דוקטורט-  שכבות קרמיות דקות, אוניברסיטת בר אילן, רמת- גן, פרופ' ח.נ. סוקניק, 2007.

פוסט דוקטורט- אלקטרוניקת מצב מוצק של מוליכים למחצה, מכון ויצמן, רחובות, פרופ' ד. כהן, 2005.

דוקטורט- כימיה של פני שטח, אוניברסיטת בר-אילן, רמת- גן, ישראל,2004.

תאר ראשון- כימיה פיזיקלית, אוניברסיטת בר-אילן, רמת- גן, ישראל,1998.

תאר ראשון- פיזיקה, אוניברסיטת 'דנפרופטרובסק', אוקראינה, 1989.

פרסים ומלגות

  • משרד המדע, ישראל, מלגת אשכול 1999-2003.
  • מלגת הצטיינות ע"ש שוורץ, 2000.
Publications

N.M. Yitzhak, O. Girshevitz, Y. Fleger, A. Haran, S. Katz, A. Butenko, M. Kaveh, I. Shlimak: Analysis of fluctuations in the Raman spectra of suspended and supported graphene films, Applied Surface Science, 2020 (536), 147812.

Davide Rafaele Ceratti, Arava Zohar, Roman Kozlov, Hao Dong, Gennady Uraltsev, Olga Girshevitz, Iddo Pinkas, Liat Avram, Gary Hodes, and David Cahen: Eppur si Muove: Proton Difusion in Halide Perovskite Single Crystals, Advanced Materials, 2020, 32 (46), 2002467.

Netanel Shpigel, Sergey Sigalov, Fyodor Malchik, Mikhael D. Levi, Olga Girshevitz, Rafail L. Khalfin & Doron Aurbach: Quantification of porosity in extensively nanoporous thin films in contact with gases and liquids, Nature Communications volume 2019 (10), 4394.

Annete Setzer,Pablo D. Esquinazi, Lukas Botch, Oliver Baehre, Eti Teblum, Anat Itzhak, Olga Girshevitz and Gilbert Daniel Nessim: Magnetic phase transitions around room temperature in Cu9S5, Phase Transitions, 2019.

E. Shawat Avraham, A. Westover, O. Girshevitz, C. L. Pint and G. D. Nessim: Modulating the height of carbon nanotube forests by controlling the molybdenum thin film reservoir thickness, Nanoscale 2019.

Anat Itzhak, Eti Teblum, Olga Girshevitz, Sivan Okashy, Yury Turkulets, Luba Burlaka, Gili Cohen-Taguri, Efrat Shawat Avraham, Malachi Noked, Ilan Shalish, and Gilbert Daniel Nessim: Digenite (Cu9S5): Layered p‑Type Semiconductor Grown by Reactive Annealing of Copper, Chem. Mater. 2018, 30, 2379−2388.

Efrat Roth, Alex Glick Azaria, Olga Girshevitz, Arkady Bitler, and Yuval Garini: Measuring the Conformation and Persistence Length of SingleStranded DNA Using a DNA Origami Structure, Nano Lett. 2018, 18, 6703-6709.

Hadar Zafri, Jonathan Azougi, Olga Girshevitz, Zeev Zalevsky, David Zitoun: Electron beam patterning for the writing of positively charged gold colloidal nanoparticles, J. Nanoparticle Research 2018.

Efrat Shawat Avraham, Andrew S. Westover, Anat Itzhak, Lior Shani, Vladislav Mor, Olga Girshevitz, Cary L. Pint, Gilbert Daniel Nessim: Patterned growth of carbon nanotube forests using Cu and Cu/Ag thin film reservoirs as growth inhibitors, Carbon 2018, 130, 273-280.

Subodh Kumar, Tarik Aziz, Olga Girshevitz, and Gilbert Daniel Nessim: One-Step Synthesis of N-Doped Graphene Quantum Dots from Chitosan as a Sole Precursor Using Chemical Vapor Deposition, J. Phys. Chem. C, 2018.

Vijay Bhooshan Kumar, Olga Girshevitz, David Avnir, Aharon Gedanken, and Ze’ev Porat: Stiffening of Metallic Gallium Particles by Entrapment of Organic Molecules, Crystal Growth & Design 2017, 17 (4), pp 2041–2045.

N. Perkas, G. Amirian, O. Girshevitz, A. Gedanken: Hydrophobic coating of GaAs surfaces with Nanostructured ZnO, Materials Letters 2016, 175, 101-105

Olga Girshevitz, Vova Richter, Efrat Shawat Avraham, Gilbert D. Nessim, and Irina Gouzman: Correlation between density and hydrogen content in vertically aligned carbon nanotube forests by ion beam analysis, Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films 35, 061403 (2017);

Netanel Shpigel, Mikhael D Levi, Sergey Sigalov, Olga Girshevitz, Doron Aurbach, Leonid Daikhin, Piret Pikma, Margus Marandi, Alar Jänes, Enn Lust, Nicolas Jäckel, Volker Presser: In situ hydrodynamic spectroscopy for structure characterization of porous energy storage electrodes, Nat Mater  2016 May 29;15(5):570-5.

Katya Gotlib-Vainshtein; Olga Girshevitz; Vladimir Richter; Chaim N. Sukenik: Charging Effects in the ion beam analysis of insulating polymers, Polymer  2015, 72, 59-62.

Irina Gouzman; Olga Girshevitz; Vova Richter; Efrat Shawat Avraham; Chaim N. Sukenik; Gilbert Daniel Nessim: High Rate of Hydrogen Incorporation in Vertically Aligned Carbon Nanotubes During Initial Stages of Growth Quantified by Elastic Recoil Detection, J. Phys. Chem. C  2015, in press.

Netanel Shpigel, Mikhael D. Levi, ,Sergey Sigalov, Olga Girshevitz, Doron Aurbach, Leonid Daikhin, Nicolas Jäckel and Volker Presser: "Non-Invasive In Situ Dynamic Monitoring of Elastic Properties of Composite Battery Electrodes by EQCM-D", Angew Chem.  Int. Ed. Engl. 2015

Anastasia Shapiro, Avital Hozeh, Olga Girshevitz, Almogit Abu-Horowitz and Ido Bachelet: "Cooperativity-based modeling of heterotypic DNA nanostructure assembly", Nucleic Acids Research , 2015

Gotlib - Vainstein, Katya; Gouzman, Irina; Girshevitz, Olga; Bolker, Asaf; Atar, Nurit; Grossman, Eitan; Sukenik, Chaim: "Liquid Phase Deposition of a Space-Durable, Antistatic SnO2 Coating on Kapton", Applied Materials & Interfaces Manuscript  2015, 7 (6), 3539-3546

I. Eliyahu, Y.S. Horowitz, L. Oster, L. Weissman, A. Kreisel, O. Girshevitz, S. Marino, S. Druzhyna, S. Biderman, I. Mardor: "Probing the defect nanostructure of helium and proton tracks in LiF:Mg,Ti using optical absorption: Implications to track structure theory calculations of heavy charged particle relative efficiency", Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B  2015, 349, 209-220

Gil Yeroslavsky, Olga Girshevitz, Juli Foster-Frey, David M. Donovan and Shai Rahimipour: Antibacterial and Antibiofilm Surfaces through Polydopamine- Assisted Immobilization of Lysostaphin as an Antibacterial Enzyme, Langmuir  2015, 31, 1064 – 1073

Chaim Sulenik, Girshevitz Olga, Sidney R. Cohen and Katya Gotlib-Vainshtein , "Hard on Soft Layers for Friction and Wear Reduction" United States Provisional patent application no. 61927508

L. Weissman, A.Kreisel, T.Hirsh, O. Aviv, D. Berkovits, O. Girshevitz and Y. EizResearch en: Accurate measurements of the 63Cu (d,p)64Cu and 65Cu(d,2n)65 Zn cross-sections in the 2.77-5.62 MeV energy range, Nuclear Instruments and Methods in Physics Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 12-7, (342), 2015

Katya Gotlib-Vainshtein, Olga Girshevitz, Chaim N. Sukenik, David Barlam and Sidney R. Cohen:  A nanometric cushion for enhancing scratch and wear resistance of hard films, Beilstein J. Nanotechnol.  2014

Katya Gotlib-Vainshtein, Olga Girshevitz, Chaim N. Sukenik, Estelle Kalfon-Cohen, Sidney R. Cohen, David Barlam: Oxide Surfaces with Tunable Stiffness, The J. of  Physical Chemistry 2013

Edo Bar-Zeev, Ilana Berman-Frank, Olga Girshevitz and Tom Berman: Revised paradigm of aquatic biofilm formation facilitated by microgel transparent exopolymer particles, Proc Natl Acad Sci  2012  109(23), 9119-24

Goldman, D.; Girshevitz, O.; Lellouche, J.-P.: AFM characterization of polycarbozole-multi-walled carbon nanotube composites, J. Advanced Microscopy Research 2011, 6 (3), 215-222

Nir, G.; Lindner, M.; Dietrich, HeidelindeR.C.; Girshevitz, O.; Vorgias, C. E.; Garini, Y.: HU protein induces incoherent DNA persistence length, Biophysical J. 2011, 100 (3), 784-790.

Perkas, N.; Amirian, G.; Girshevitz, O.; Charmet, J.; Laux, E.; Guibert, G.; Keppner, H.; Gedanken, A.: Modification of parylene film-coated glass with TiO2 nanoparticles and its photocatalytic properties, Surface and Coatings Technology 2011, 205(10), 3190-2197.

Shahmoon, A.; Limon, O.; Girshevitz, O.; Zalevsky, Z.: Self assembly of nano metric metallic particles for realization of photonic and electronic nano transistors, International J. of Molecular Science 2010, 11, 2241-2252.

Shahmoon, A.; Limon, O.; Girshevitz, O.; Fleger, Y.; Demir, H. Vokan; Zalevsky, Z.: Tunable nano devices fabricated by controlled deposition of gold nanoparticles via focused ion beam, Microelectronic Engineering 2010, 87(5-8), 1363-1366.

Gouzman, I.; Girshevitz, O.; Grossman, E.; Eliaz, N.; Sukenik, C. N.: Thin film oxide barier layers: Protection of Kapton from Space environment by Liquid Phase Deposition of titanium oxide, ACS Applied Materials & Interfaces 2010, 2(7), 1835-1843.

Gouzman, I.; Girshevitz, O.; Grossman, E.; Eliaz, N.; Sukenik, C.N.: Novel approach to Space-survivable polyimides: Liquid Phase Deposition of titania coating on Kapton, AIP Conference Proceedings 2009, 1087, 391-404.

Applerot, G.; Perkas, N.; Amirian, G.; Girshevitz O.; and Gedanken, A.: Coating of glass with ZnO via ultrasonic irradiation and a study of its antibacterial properties, Appl. Surf. Sci2009 , 256 (3S), S3-S8.

Sclar, H.; Kovachev, D.; Zhechev, E.; Stoyanov, R.; Lavi, Ronit.; Kimmel, G.; Grinblat, J.; Girshevitz, O.; Amalraj, F.; Haik, O.; Zinigrad, E.; Markovsky, B.; Aurbach, D.: On the Performance of LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 Nanoparticles as a Cathode Material for Lithium Ion Batteries, J. of Electrochem. Soc. 2009, 156(1), A938-948.

Girshevitz O.; Nitzan Y.; Sukenik, Ch. N.: Solution-Deposited Amorphous Titanium Dioxide on Silicone Rubber: A Conformal, Crack-Free Antibacterial Coating, Chem. Mater. 2008, (20), 1390-1396.

Jin, Y.; Girshevitz, O.; Friedman, N.; Ron, I.; Cahen, D.; Sheves, M.: Covalent Attachment of Bacteriorhodopsin Monolayer to Bromo-terminated Solid Supports: Preparation, Characterization, and Protein Stability, Chemistry-An Asian J. 2008 (3), 1146-1155.

Girshevitz, O.; Silickas, P.; Sukenik, C.N.: Modification and Coating of Polymer Surfaces, Surface Chemistry in Biomedical and Environmental Science Springer Pub. 2006, 59-68.

Salomon, A.; Boecking, T.; Chan, C. K.; Amy, F.; Girshevitz, O.; Cahen, D.; Kahn, A.: How Do Electronic Carriers Cross Si-Bound Alkyl Monolayers? Physical Review Letters 2005, 95(26), 266807.

Turgeman, R.; Girshevitz, O.; Deutsch, M., Ocko, B., Gedanken, A.; Sukenik, C.N: Crystallization of Highly Oriented ZnO Microrods on Carboxylic Acid-Terminated SAMs. Chemistry of Materials 2005, 17(20), 5048-5056.

Pizem, H.; Girshevitz, O.; Goffer, Y.; Frimer, A.; Sukenik, H.N.; Sampathkumaran, U.; Milhet, X.; Mcllwain, A.; De Guire, M.R.; Meador, M.A.B.; Sutter, J.K.: Titania Deposition on PMR-15 Chemistry of Materials 2005, 17(12), 3205-3213.

Girshevitz, O.; Osnis, A.; Sukenik, C.N.: Interfacial Chemistry on Carboxylate Functionalized Monolayer Assemblies, Isr. J. Chem. 2005, 45, 321-336.

Girshevitz, O.; Sukenik, C.N.: In-situ FTIR-ATR Analysis and Titration of Carboxylic Acid-Terminated SAMs, J. Am. Chem. Soc. 2004, 126(2), 482-483.

Girshevitz, O.; Grinstein, M.; Sukenik, C.N.; Regev, K.; Ghabboun, J.; Cahen, D.: Effect of Molecule-Molecule Interaction on the Electronic Properties of Molecularly Modified Si/SiOx Surfaces J. Phys. Chem. 2004, 108(2), 664-672.

Turgeman, R.; Girshevitz, O.; Deutsch, M., Ocko, B., Gedanken, A.; Sukenik, C.N:   Oriented Growth of ZnO Crystals on Self-Assembly Monolayers of Functionalized Alkyl Silanes Crystal Growth & Design 2004, 4(1), 169-175.

Girshevitz, O.; Sukenik, C.N.; Ghabboun, J.; Cahen, D.: Molecular Monolayer-Mediated Control over Semiconductor Surfaces: Evidence for Molecular Depolarization of Silane Monolayers on Si/SiOx J. Am. Chem. Soc. 2003, 125(16), 4730-4731.

Barness, Y; Girshevitz, O.; Sekar, M.; Sukenik Chaim N. Functionalized Silanes for the Preparation of Siloxane-Anchored Monolayers Langmuir 2000 (16), 247-251.

תאריך עדכון אחרון : 01/09/2022