English שלחו לחבר

אנליזת פני שטח

ביחידת אנליזת פני שטח של BINA  משתמשים במקרוסקופית כח אטומי  למיפוי טופוגרפיית החומר ברמה האטומית ולאפיון תכונותיו האטומיות והחשמליות. כמו כן, כמו כן יש ביחידה מאיץ קרן יונים – ראשון מסוגו בישראל – בעל יכולת לביצוע חמש אנליזות לא הרסניות לפני שטח בשלושה ממדים של חומרים, כולל מבנים רב שכבתיים. היחידה לאנליזת פני שטח מתכננת, מובילה  ומנתחת ניסויים החיוניים להבנת חומרים המשמשים למגוון מטרות, מרפואה, דרך מחשבים ועד תכניות החלל.

תאריך עדכון אחרון : 13/07/2021