פרופ' בינה קליסקי

פרופ'
פרופ' בינה קליסקי
מרכז מחקר: 
מחלקה: 
טלפון: 
דוא"ל: 
משרד: 
תחומי מחקר: 

אנחנו מפתחים חיישנים מגנטיים לוקאליים בעלי רגישות מגנטית גבוהה והפרעה מינימלית לנעשה בדגם ומשתמשים בהם לחקר נושאים נבחרים במוליכות-על, מגנטיות וביו-מגנטיות.