פרופ' דרור פיקסלר

פרופ'
Dror Fixler
מרכז מחקר: 
מחלקה: 
טלפון: 
פקס: 
דוא"ל: 
משרד: 
תחומי מחקר: 
  • זמני חיים ודעיכת קיטוב של פלואורסצנציה.
  • הדמיית זמני חיים ודעיכת קיטוב של פלואורסצנציה.
  • הדמיית מערכות ביולוגיות על פי מדידות פלואורסצנציה.
  • שיטות במיקרוסקופיה.
  • סופר-רזולוציה.
  • טלפוניה קווית ואלחוטית - פרוטוקולים ורכיבי מערכת.