פרופ' חיים סוקניק

פרופ'
קטגוריה לשיבוץ בדף הסגל האקדמי: 
חברי סגל
פרופ' חיים סוקניק
מרכז מחקר: 
מחלקה: 
טלפון: 
משרד: 
תחומי מחקר: 
 
  • שכבות חד-מולקולריות אורגניות לעיגון זרזים
  • הדבקת משטחים לפוטוניקה למיקרואלקטרוניקה
  • שכבות דקות של תחמוצות לשליטה על התכונות הכימיות והפיזיקליות של  ממשקים.
  • הנדסת ממשקים אורגניים לבדיקת מעברי אלקטרונים
  • שליטה על ממשקים ביוחומריים