Tell a Friend

Courses

  1.  קורסי חובה מסלוליים:

 

 

קוד קורס

שם קורס

מרצה

הרצאה (נ"ז)

מעבדה (נ"ז)

86-807-01

מבוא לננו טכנולוגיה (יש לשים לב שהקורס מתקיים פעם בשנתיים)

פרופ' שרוני

4

 

86-816-01

מעבדה מתקדמת בננו-טכנולוגיה (מוגבל ל 18 מקומות ורק לתלמידים הרשומים למסלול זה)  יש לקבל אישור במשרדי המכון ועם האישור להירשם ידנית במחלקה לפיזיקה.

פרופ' בינה קליסקי

 

4

 

 

  1. קורסי בחירה מסלוליים:
    שש נקודות זכות לכל התואר. ניתן יהיה ללמוד קורסים ממחלקות שונות. חלק מהקורסים אינם מתקיימים כל שנה ויש להתעדכן דרך המחלקות לגבי שנת הלימודים הרלונטית.

 

קוד קורס

שם קורס

מרצה (נ"ז)

הרצאה (נ"ז)

פיזיקה

86-846-01

שיטות ניסיוניות מתקדמות

ד"ר שטרן

4

86-895-01

ביו-פיזיקה וננו-פוטוניקה – לא מתקיים בתשפ

פרופ' גרעיני

3

86-860-01

מגנטיות וחומרים מגנטיים – לא מתקיים בתשפ

פרופ' קליין

2

86-844-01

פיסיקה של התא החי – לא מתקיים בתשפ 

פרופ' רבין

3

86-840-01

אופטיקה קוונטית

פרופ' פאר

3

86-892-01

מיקרוסקופיית הדמייה אופטית

פרופ' גרעיני

3

86-785-01

אופטיקה לא לינארית

ד"ר שוורץ

3

כימיה

84-357-01

מבוא לאנליזה כימית למדעי החומרים

ד"ר גופר

2

84-855-01

כימיה של קולואידים

פרופ' מסתאי

2

 
 

 

Last Updated Date : 05/06/2019