English שלחו לחבר

טייבלום אתי

Position
AFM
אתי
Telephone
Email
eti.teblum@biu.ac.il
Office
בניין 206 חדר A23
CV

השכלה

2003-2000: תואר .B.Sc בכימיה תרופתית מטעם המחלקה לכימיה של אוניברסיטת בר-אילן.

2005-2003: תואר .M.Sc  במסלול משולב, בכימיה של חומרים ופולימרים מטעם המחלקה לכימיה של אוניברסיטת בר-אילן, תחת הנחייתו של ד"ר יצחק מסתאי .

2009-2005: תואר Ph.D. בכימיה של חומרים ופולימרים מטעם המחלקה לכימיה של אוניברסיטת בר-אילן, תחת הנחייתו של ד"ר יצחק מסתאי. נושא המחקר: "אינטראקציות של מקרומולקולות ומשטחים עם מולקולות מים" במחקר זה, נבדקו לראשונה פולימרים ומשטחים כחומרים נוגדי קיפאון מים וקרח ופיתוח שיטה חדשנית לסינתזה של ננו-חלקיקים פולימריים על בסיס ציקלודקסטרינים אשר נועדו לטהר מים מזיהומים של מולקולות אורגניות קטנות.

2011- 2015: פוסט-דוקטוראנט בכימיה של חומרים מטעם המחלקה לכימיה והמרכז לננוטכנולוגיה של אוניברסיטת בר-אילן, תחת הנחייתו של ד"ר דניאל נסים. נושא המחקר: סינתזה ואפיון של ננו מבנים פחמניים כגון, ננו-צינוריות פחמן, ננ-סיבי פחמן, גרפן ועוד. בנוסף התפקיד כולל את ניהול המעבדה, הדרכת הסטודנטים, אחריות על מיכשור וכו'.

 

ניסיון מקצועי

 • ניסיון וידע בסינתזה אורגנית
 • ניסיון בסינתזה של פולימרים
 • כימיה של  פני שטח (משטחי זהב וזכוכית) וחומרים
 • שיטות אנליטיות : HPLC, GPC, מד צמיגות, DSC ,פיזור אור (Light scattering ), NMR, FT-IR , XRD, RAMAN, UV,פולרימטר, זוית מגע , SEM
 • נסיון  רב בסנתזה של ננו-חומרים באמצעת שיטת CVD והפרדתם לשכבות
 • הפעלת AFM - מדידות טופוגרפיה ומוליכות.

 

ניסיון תעסוקתי                                                                                                                                                       

2017-היום: עובדת במכון לננוטכנולוגיה (בינה) באוניברסיטת בר-אילן ביחידה לאנליזה של פני שטח כמפעילת AFM

2015-היום: מנהלת מעבדה של דר' דניאל נסים, המחלקה לכימיה באוניברסיטת בר-אילן. עוסקת בסנתזה של חומרים דו-מימדיים חדשים ואיפיונם. בנוסף אחראית על עניני האדמינרציה של המעבדה, הדרכת סטודנטים ואחריות על המיכשור במעבדה.  

2010- 2011: עובדת חברת הסטארט אפ "אמנדיס בע"מ" הממוקמת באוניברסיטת בר-אילן. חברה זו מתמחה בפיתוח טכנולוגיה חדשנית וייחודית לאבחון מוקדם של סרטן in-vivo, בהליך זיהוי מיידי ואוטומטי, נקי מקרינה ובעל פולשנות מינימאלית. במסגרת עבודה זו עסקתי במחקר ופיתוח הסנסור הייחודי האחראי לזיהוי הגידול הסרטני.

2009-2004: הדרכת מעבדות בכימיה פיזיקאלית ואינסטרומנטאלית לתלמידי תואר ראשון בכימיה באוניברסיטת בר-אילן.

2008-2005:  שת"פ עם חברת מימפייל  במדידות  קלורימטריות  במכשיר DSC.

Publications
 1. A. Moumen, R. Konar, D. Zappa, E.Teblum, I.Perelshtein, G.D. Nessim*, and E. Comini*:"Exfoliated 2D few-layered tungsten di-selenide (2H-WSe2) nanosheets for exceptionally sensitive and selective nitrogen dioxide (NO2) detection at room temperature", ACS Applied Materials and Interfaces, 2020, in press
 2. V. Trovato, E. Teblum, Y. Kostikov, A. Pedrana, V. Re, G.D. Nessim*, and G. Rosace*:
 3. "Electrically conductive cotton fabric coatings developed by silica sol-gel precursors doped with surfactant-aided dispersion of vertically aligned carbon nanotubes fillers in organic solvent-free aqueous solution," Journal of Colloid and Interface Science, 2020, DOI: 10.1016/j.jcis.2020.10.076
 4. R. Konar, Rosy, I. Perelshtein, E. Teblum, M. Telkhozhayeva, M. Tkachev, J.J. Richter, E. Cattaruzza, A." Pietropolli Charmet, P. Stoppa, M. Noked*, G.D. Nessim*: Scalable synthesis of few-layered 2D tungsten di-selenide (2H-WSe2) nanosheets directly grown on tungsten (W) foil using ambient pressure chemical vapor deposition for reversible Li-ion storage, "ACS Omega, 5 (31), 19409-19421.
 5. V. Trovato, E. Teblum, Y. Kostikov, A. Pedrana, V. Re, G.D. Nessim*, and G. Rosace*: "Sol-gel approach to incorporate millimeter-long carbon nanotubes into fabrics for the development of electrical-conductive textiles," Materials Chemistry and Physics, 2020, 240, 122218.
 6. Y. Chemla, E. Teblum, A. Markus, E. Shawat Avraham, A. Slotsky, Y. Kostikov, N. Farah, M. Telkhozhayeva, G.D. Nessim, Y. Mandel*: "Carbon nanostructures as a scaffold for human embryonic stem cells differentiation toward photoreceptor precursors," Nanoscale, 2020,12 (36), 18918-18930.
 7. A. Setzer, P.D. Esquinazi*, L. Botsch, O. Bahre, E. Teblum, A. Itzhak, and G.D. Nessim:
 8. "Magnetic phase transitions around room temperature in Cu9S5, Phase Transitions," 2019, 92, 385-395
 9. N. Muralidharan, C. Meng, Eti Teblum, K. Moyer, G.D. Nessim, and C.L. Pint*: Multifunctional Structural Ultra-Battery Composite, Nano Letters, 2018, 18 (12), 7761–7768.
 10. N. Muralidharan, Eti Teblum, A. Westover, D. Schauben, A. Yitzhak, M. Muallem, G.D. Nessim, and C.L. Pint*: Carbon Nanotube Reinforced Structural Composite Supercapacitor, Scientific Reports, 2018, 8, 17662-1-17662-9.
 11. M, Mu, Eti Teblum, Ł. Figiel, G.D. Nessim, and T. McNally*: Correlation between MWCNT Aspect Ratio and The Mechanical Properties of Composites of PMMA and MWCNTs, Materials Research Express, 2018, 5, 045305,
 12. A. Itzhak, Eti Teblum, O. Girshevitz, S. Okashy, Y. Turkulets, L. Burlaka, G. Cohen-Taguri, E. Shawat Avraham, M. Noked, I. Shalish*, and G.D. Nessim*: Digenite (Cu9S5): Layered p-Type Semiconductor Grown by Reactive Annealing of Copper, Chemistry of Materials, 201830 (7), 2379–2388.
 13. O. Marciano, S. Gonen, N. Levy, E. Teblum, R.Yemini, G.D.  Nessim S. Ruthstein and L. Elbaz: Modulation of Oxygen Content in Graphene Surfaces Using Temperature-Programmed Reductive Annealing: Electron Paramagnetic Resonance and Electrochemical Study, Langmuir201632 (44), 11672–11680.
 14. E. Teblum, A. Itzhak, E. Shawat-Avraham, M. Muallem, R. Yemini, and  G.D. Nessim: Differential Preheating of Hydrocarbon Decomposition and Water Vapor Formation Shows That Single Ring Aromatic Hydrocarbons Enhance Vertically Aligned Carbon Nanotubes Growth, Carbon, 2016, 109, 727-736.
 15. Q. Wang, P. Subramanian, A. Schechter, E. Teblum, R. Yemini, G.D. Nessim, A. Vasilescu, M.Li, R.Boukherroub, S. Szunerits:
  Vertically aligned nitrogen-doped carbon nanotube carpet electrodes: highly sensitive interfaces for the analysis of serum from patients with inflammatory bowel disease. ACS Applied Materials and Interfaces, 2016, 8, 9600−9609.
 16. R. Yemini, M. Muallem, T. Sharabani, E. Teblum, Y. Gofer and G.D.  Nessim: Patterning of Forests of Carbon Nanotubes (CNTs) Using Copper Overlayers as Iron Catalyst Deactivators, Journal of Physical Chemistry C, 2016,120 (22), 12242-12248.
 17. Rivka Ben Ishaya, Yaara Kapp-Barneaa, Irena Grigoriantza, Eti Teblum, Jean-Paul Lellouche: Real time acoustic profiling of a live cancerous cell monolayer using QCM, Sensors and Actuators B, 2015, 215, 373–381.
 18.  Palaniappan Subramanian, Asaf Cohen, Eti Teblum, Gilbert D. Nessimb, Edward Bormasheko, Alex Schechter:  Electrocatalytic activity of nitrogen plasma treated vertically aligned carbon nanotube carpets towards oxygen reduction reaction,  Electrochemistry Communications,  2014, 49, 42-46.
 19.  Eti Teblum, Malachi Noked, Judith Grinblat, Anna Kremen, Merav Muallem, Yafit Fleger, Yaakov R. Tischler, Doron Aurbach and Gilbert D. Nessim:  Millimeter-Tall Carpets of Vertically Aligned Crystalline Carbon Nanotubes Synthesized on Copper Substrates for Electrical Applications, J. Phys. Chem. C 2014, 118, 19345–19355.
 20.  Eti Teblum, Yossi Gofer, Cary. L. Pint and Gilbert D. Nessim:  Decrypting the role of catalyst oxidation state in synthesis of vertically aligned carbon nanotubes, J. Phys. Chem. C 2012, 116, 24522−24528.
 21.  Eti Baruch-Teblum Yizhak Mastai and Katharina Landfester: Miniemulsion polymerization of cyclodextrin nanospheres for water purification from organic pollutants, European polymer journal, 2010, 46, 1671–1678.
 22.  Eti Baruch, Anatoly M.  Belostotskii and Yitzhak Mastai: Relationship between the     antifreeze activities and the chemical structures of polyols. Journal of Molecular Structure,    2008, 874, 170-177.
 23.  Eti Baruch, Yitzhak. Mastai: Antifreeze Properties of Polyglycidol Block Copolymers,macromolecular rapid communication, 2007, 28, 2256-2261.

תאריך עדכון אחרון : 13/07/2021