פוטוניקה, חברי המרכז

שם תחומי מחקר
ד"ר אסף אלבו
03-7384713
אתר אינטרנט
פרופ' אלי ברקאי
03-531-7020
אתר אינטרנט
פרופ' יובל גרעיני
03-531-7433
אתר אינטרנט
פרופ' זאב זלבסקי
03-531-7055
אתר אינטרנט
 • סופר רזולציה
 • ננו פוטוניקה
 • סיב אופטי 
 • עיבוד אותות אופטי
 • אלמנטים דיפרקטיביים
 • עיצוב אלומה
 • שערוך תלת מימדי
 • התקנים פיזיקלים בננו פוטוניקה  
ד"ר יוני טוקר
03-531-7583
אתר אינטרנט
ד"ר יעקב טישלר
03-738-4514
אתר אינטרנט
פרופ' אבי פאר
03-531-7482
אתר אינטרנט
פרופ' דרור פיקסלר
03-531-7598
אתר אינטרנט
 • זמני חיים ודעיכת קיטוב של פלואורסצנציה.
 • הדמיית זמני חיים ודעיכת קיטוב של פלואורסצנציה.
 • הדמיית מערכות ביולוגיות על פי מדידות פלואורסצנציה.
 • שיטות במיקרוסקופיה.
 • סופר-רזולוציה.
 • טלפוניה קווית ואלחוטית - פרוטוקולים ורכיבי מערכת.
פרופ' אבינועם צדוק
03-531-8882
אתר אינטרנט
 • תקשורת אופטית
 • עיבוד אופטי של אותות
 • לייזרים
 • רכיבים אלקטרו-אופטיים
פרופ' מיכאל רוזנבלו
03-531-8296
אתר אינטרנט
ד"ר שרון שוורץ
03-738-4377
אתר אינטרנט