פוטוניקה, חברי המרכז

שם תחומי מחקר
ד"ר אסף אלבו
972-3-738-4713
אתר אינטרנט

הנדסה קוונטית, התקנים קוונטיים

התקנים תרמו-פוטוניים

חומרים והתקנים אופטואלקטרוניים חדישים

תובלת מטען בננו-מבנים

התקני מוליכים למחצה מבוססי צמתים מעורבים

לייזרי קסקדה קוונטיים לתחום הטרהר

ד"ר שחר אלון
אתר אינטרנט

תחום: אפיון מולקולרי של רקמות

נושא: גנומיקה מרחבית

אפליקצית יעד:

חקר רקמות. לדוגמא חקר רקמות מוח לצורך הבנת מנגנונים של זיכרון ולמידה ושיבושם במחלות מוח, או חקר התפתחות סרטן.

מיקוד לתחומי ננו טכנולוגיה:

המיקום הננומטרי של מולקולות רנ״א בתוך רקמות משפיע על תהליכים רבים כגון תהליכי זיכרון ולמידה. מדידה של המיקום הננומטרי של מולקולות אלו מאפשרת למפות את התוכן ההטרוגני של רקמות מורכבות, וכך יכולה לאפשר הבנה עמוקה יותר של מחלות רבות כגון סרטן.

חידוש מדעי:

פיתחנו טכנולוגיה שמאפשר מיפוי כלל גנומי של מולקולות רנ״א בתוך הרקמה השלמה בדיוק ננומטרי. לטכנולוגיה זו ישומים הן במחקר בסיסי של רקמות והן בהבנה וטיפול במחלות רבות.

פרופ' אלי ברקאי
972-3-531-7020
אתר אינטרנט
פרופ' יובל גרעיני
972-3-531-7433
אתר אינטרנט
פרופ' זאב זלבסקי
972-3-531-7055
אתר אינטרנט
 • סופר רזולציה
 • ננו פוטוניקה
 • סיב אופטי 
 • עיבוד אותות אופטי
 • אלמנטים דיפרקטיביים
 • עיצוב אלומה
 • שערוך תלת מימדי
 • התקנים פיזיקלים בננו פוטוניקה  
ד"ר יוני טוקר
972-3-531-7406
אתר אינטרנט
ד"ר יעקב טישלר
972-3-738-4514
אתר אינטרנט
ד"ר אליהו כהן
972-3-738-4268
אתר אינטרנט

מדע וטכנולוגיה קוונטיים

נושאים:

 • אינפורמציה וחישוב קוונטיים,
 • סימולציות מבוססות על הילוך קוונטי,
 • מטרולוגיה ומדידות קוונטיות,
 • אופטיקה קוונטית,
 • תורת שדות קוונטית,
 • שאלות יסוד

ננו-פוטוניקה וננו-חומרים ככלים למימוש סימולציות קוונטיות, מטרולוגיה קוונטית, דימות וסופר-רזולוציה קוונטיות

ד"ר תומר לוי
972-3-738-4631
אתר אינטרנט

ננופוטוניקה וננו-אופטיקה,

אינטראקציה של אור עם חומר,

מטה-חומריים אופטיים,

חומריים דו-ממדיים

פרופ' אבי פאר
972-3-531-7482
אתר אינטרנט
פרופ' דרור פיקסלר
972-3-531-7598
אתר אינטרנט
 • זמני חיים ודעיכת קיטוב של פלואורסצנציה.
 • הדמיית זמני חיים ודעיכת קיטוב של פלואורסצנציה.
 • הדמיית מערכות ביולוגיות על פי מדידות פלואורסצנציה.
 • שיטות במיקרוסקופיה.
 • סופר-רזולוציה.
 • טלפוניה קווית ואלחוטית - פרוטוקולים ורכיבי מערכת.
פרופ' אבינועם צדוק
972-3-531-8882
אתר אינטרנט
 • תקשורת אופטית
 • עיבוד אופטי של אותות
 • לייזרים
 • רכיבים אלקטרו-אופטיים
פרופ' מיכאל רוזנבלו
972-3-531-8296
אתר אינטרנט
פרופ' שרון שוורץ
972-3-738-4377
אתר אינטרנט