פוטוניקה, חברי המרכז

שם תחומי מחקר
ד"ר אסף אלבו
972-3-738-4713
אתר אינטרנט

הנדסה קוונטית, התקנים קוונטיים

התקנים תרמו-פוטוניים

חומרים והתקנים אופטואלקטרוניים חדישים

תובלת מטען בננו-מבנים

התקני מוליכים למחצה מבוססי צמתים מעורבים

לייזרי קסקדה קוונטיים לתחום הטרהר

פרופ' אלי ברקאי
972-3-531-7020
אתר אינטרנט
פרופ' יובל גרעיני
972-3-531-7433
אתר אינטרנט
פרופ' זאב זלבסקי
972-3-531-7055
אתר אינטרנט
 • סופר רזולציה
 • ננו פוטוניקה
 • סיב אופטי 
 • עיבוד אותות אופטי
 • אלמנטים דיפרקטיביים
 • עיצוב אלומה
 • שערוך תלת מימדי
 • התקנים פיזיקלים בננו פוטוניקה  
ד"ר יוני טוקר
972-3-531-7406
אתר אינטרנט
ד"ר יעקב טישלר
972-3-738-4514
אתר אינטרנט
ד"ר אליהו כהן
972-3-738-4268
אתר אינטרנט

מדע וטכנולוגיה קוונטיים

נושאים:

 • אינפורמציה וחישוב קוונטיים,
 • סימולציות מבוססות על הילוך קוונטי,
 • מטרולוגיה ומדידות קוונטיות,
 • אופטיקה קוונטית,
 • תורת שדות קוונטית,
 • שאלות יסוד

ננו-פוטוניקה וננו-חומרים ככלים למימוש סימולציות קוונטיות, מטרולוגיה קוונטית, דימות וסופר-רזולוציה קוונטיות

ד"ר תומר לוי
972-3-738-4631
אתר אינטרנט

ננופוטוניקה וננו-אופטיקה,

אינטראקציה של אור עם חומר,

מטה-חומריים אופטיים,

חומריים דו-ממדיים

פרופ' אבי פאר
972-3-531-7482
אתר אינטרנט
פרופ' דרור פיקסלר
972-3-531-7598
אתר אינטרנט
 • זמני חיים ודעיכת קיטוב של פלואורסצנציה.
 • הדמיית זמני חיים ודעיכת קיטוב של פלואורסצנציה.
 • הדמיית מערכות ביולוגיות על פי מדידות פלואורסצנציה.
 • שיטות במיקרוסקופיה.
 • סופר-רזולוציה.
 • טלפוניה קווית ואלחוטית - פרוטוקולים ורכיבי מערכת.
פרופ' אבינועם צדוק
972-3-531-8882
אתר אינטרנט
 • תקשורת אופטית
 • עיבוד אופטי של אותות
 • לייזרים
 • רכיבים אלקטרו-אופטיים
פרופ' מיכאל רוזנבלו
972-3-531-8296
אתר אינטרנט
פרופ' שרון שוורץ
972-3-738-4377
אתר אינטרנט