ננו חומרים, חברי המרכז

שם תחומי מחקר
ד"ר אסף אלבו
03-7384713
אתר אינטרנט
ד"ר ליאור אלבז
03-738-4252
אתר אינטרנט
פרופ' אהרון גדנקן
03-531-8315
אתר אינטרנט

שיטות להכנת חומרים ננומטריים בשיטות הלל: 

סונוכימיה, סונואלקטרוכימיה, שימוש בקרינת מיקרוגל, ושיטה הקרויה רפט שבה הופכים חלק מצוי במעבדות כימיות לאוטוקלב.

אנו עוסקים במגוון שימושים בחומרים שהכנו.

פרופ' משה דויטש
03-531-8476
אתר אינטרנט
 • מבנה פנים של נוזלים, וחומר מעובה רך וקשה 
 • טכניקות קרינת-X לבדיקות אל-הרס בתעשיה ורפואה

 

 

פרופ' שמריהו הוז
03-531-8318
אתר אינטרנט

 כמיה אורגנית פיזיקלית וננוטכנולוגיה

נושאי המחקר במעבדה כוללים:

 • תגובות של סמריום יודיד
 • ננוטכנולוגיה חישובית
 • אפקטים של שדות חשמליים
פרופ' דוד זיתון
03-738-4513
אתר אינטרנט

מטרת המעבדה היא לפתח התקנים ננומריים מתכתיים ומגנטיים בשביל בטריות,תאי דלק,חיישנים ואפליקציות ביו-רפואיות.המעבדה פועלת לשילוב הרכיבים הננומטריות הנ"ל על סיליקון-אחד מהחומרים הידועים אך עדיין מבטיחים להמרת אנרגיה (תאים סולרים),ואכסון אנרגיה(בטריות ליתיום).המעבדה של ד"ר דוד זיתון מפתחת דרך אלטרנטיבית לייצור שכבות דקות בעזרת שימוש בשיטות ציפוי כימיות רטובות.שתי הדרכים ראשיות נבדקות;האחת -סינתיזה של ננו-ספרות וננו-חוטים ומרחיתם על מצע בטכניקות ציפוי רטובות,והשנייה-ציפוי של המגיבים המולקולריים למצע, וביצוע תגובה על פני המשטח.המעבדה מסנתיזת קומפלקסים אורגנו-מתכתיים ריאקטיביים וחוקרת את התרמוליזה, פרוליזה וחיזור שלהם. ד"ר זיתון מביא הישג מרכזי בעזרת שימוש במגיבים אורגנו-מתכתיים  אשר תוכננו כך שיוכלו להתפרק לתת ציפויי מתכתי גם בטמפרטורת החדר.הגישה הזאת מאפשרת סינתיזה ישירות על המצע המבוקש (מתכתי,פלסטי וכו') בעזרת שיטות ציפויי סטנדרטיים ו/או בעזרת המילה האחרונה בציוד המחקרי דוגמת ה- Atomic Layer Deposition.

ייצור התקנים ננומטריות בשיטת Bottom-up:

 1. ננוחומרים
 2. מגנטיות
 3. אחסון אנרגייה
פרופ' דוד כהאן
03-5317876
פרופ' ג'אן-פאול ללוש
03-531-8324
אתר אינטרנט
פרופ' דן תומס מאיור
03-531-7392
אתר אינטרנט
פרופ' יצחק מסתאי
03-531-7681
אתר אינטרנט
פרופ' שלמה מרגל
03-531-8861
אתר אינטרנט
ד"ר דורון נוה
03-531-4657
אתר אינטרנט
פרופ' חיים סוקניק
03-531-8072
אתר אינטרנט
 
 • שכבות חד-מולקולריות אורגניות לעיגון זרזים
 • הדבקת משטחים לפוטוניקה למיקרואלקטרוניקה
 • שכבות דקות של תחמוצות לשליטה על התכונות הכימיות והפיזיקליות של  ממשקים.
 • הנדסת ממשקים אורגניים לבדיקת מעברי אלקטרונים
 • שליטה על ממשקים ביוחומריים
ד"ר עדי סלומון
03-738-4235
אתר אינטרנט
פרופ' אלי סלוצקין
03-738-4506
אתר אינטרנט
 • מחקר ניסויי בתחום חומר מעובה רך.
 • מעברי פאזה והתנהגות קבוצתית במערכות קולואידים, חלקיקי-מיקרו בתוך נוזל, באמצעות מיקרוסקופיה קונפוקאלית תלת-ממדית וטכניקות פיזור של אור נראה.
 • חקר המבנה של מוצקים לא-גבישיים.
 • חקר מבנה פני הנוזלים בקולואידים ובמערכות מולקולריות.
פרופ' יצחק רבין
03-531-8857
אתר אינטרנט

ביופיסיקה ופיסיקה של חומר מעובה רך: אלסטיות וטופולוגיה של דנ"א, אינטראקציה בין דנ"א לחלבונים, תעלות ננומטריות של חלבונים, תעלות גרעיניות בתאים, מבנה ודינמיקה של כרומטין.

ד"ר חגי שפייזמן
03-738-4255
אתר אינטרנט