קלינטק, חברי המרכז

שם תחומי מחקר
פרופ' דורון אורבך
972-3-531-8317
אתר אינטרנט
 • אלקטרוכימיה, מדע חומרים מתקדם, כימיה של פני שטח.
 • פיתוח מקורות כוח – סוללות ליתיום נטענות לרכב חשמלי בעלות צפיפות אנרגיה גבוה, סוללות מתכות-אויר, סוללות מגנזיום נטענות, סוללות עופרת חומצה לצבירה והמרה של אנרגיה סולרית, קבלי על.
 • פיתוח חומרים ננומטרים ייחודיים לשימושים אלקטרוכימיים (מקורות כוח, תהליכי הפרדה).
 • פיתוח תהליכי התפלת מים בשיטות אלקטרוכימיים.
 • פיתוח מדידות ספקטרוסקופיות ומיקרוסקופיות מתקדמים של מערכות אלקטרוכימיות.
פרופ' אהוד בנין
972-3-531-7288
אתר אינטרנט

ביופילמים מיקרוביאלים מעורבים במספר מחלות כרוניות וכן גורמים לזיהום של התקנים רפואיים. העמידות המוגברת של ביופילמים למערכת החיסון ולחומרים אנטיביוטיים מקשה על היוכלת לטפל בהם. בשנים האחרונות עם התפתחתן של שיטות  מיקרוסקופיה וכלים מולקולרים חלה התקדמות ביכולתנו לחקור ביופילמים. המחקר במעבדתי מתמקד בהבנת הסגנלים והתהליכים המביאים להתפתחות ביופילמים מיקרוביאלים. דגש רב ניתן להבנת המנגנונים המעניקים לביופילם עמידות מוגברת בפני תנאי עקה והרג (לדוגמא דיסינפקציה כימית  וטיפול מיקרוביאלי) וכן למציאת דרכים חדשות לטיפול ומניעת היוצרותם.  המחקר מתבסס על שימוש במגוון רחב של ביוראקטורים המאפשרים גידול מבוקר ורפרדוסבלי של ביופילמים ומעקב בזמן אמת וללא פגיעה בדוגמא. בנוסף משולבות שיטות מיקרוסקופיה וכלים מולקולרים מתקדמים (כדוגמאת DNA arrays ) המאפשרים אפיון מקיף של הביופילם אופן הווצרותו ותגובתו לטיפולים שונים. 

נושאי המחקר במעבדה כוללים:

 • הבנת השפעת ברזל על התפתחות ופירוק ביופילם
 • הבנת מנגנוני העמידות האנטימיקרוביאלית של ביופילמים
 • הבנת אינטרקציות ותקשורת בין מיני חיידקים שונים באופן חופשי ובביופילמים
 • זיהוי חומרי טבע בעלי פעילות אנטי-ביופילם
 • פיתוח חומרים מעכבי מטבוליזם של ברזל כחוומרי אנטי-ביופילם
 • פיתוח משטחים מונעי ביופילים
 • מיקרוביולוגיה של אלמוגים בדגש על מחלות חיידקיות (בשיתוף עם פרופ' מעוז פיין)
פרופ' אהרון גדנקן
972-3-531-8315
אתר אינטרנט

שיטות להכנת חומרים ננומטריים בשיטות הלל: 

סונוכימיה, סונואלקטרוכימיה, שימוש בקרינת מיקרוגל, ושיטה הקרויה רפט שבה הופכים חלק מצוי במעבדות כימיות לאוטוקלב.

אנו עוסקים במגוון שימושים בחומרים שהכנו.

ד"ר עמוס דניאלי
972-3-738-4653
אתר אינטרנט

זיהוי מהיר ורגיש של ביומרקרים, כגון חלבונים ורצפי די.אן.איי מסויימים

דימות אופטי בשיטת פוטואקוסטיקה

פיתוח שיטות להזזת חלקיקים מגנטיים

 

פרופ' לב חייקוביץ'
972-3-531-7747
אתר אינטרנט
פרופ' פטריק סבע
972-3-531-4420
אתר אינטרנט
פרופ' אפרת שמשוני
972-3-531-7850
אתר אינטרנט
פרופ' רונית שריד
972-3-531-7853
אתר אינטרנט