מוזיאון הננוטכנולוגיה למדע ואומנות ע”ש יוסף פטר

אנחנו מציעים חדר פלאות עכשווי שבו המסעות אינם מסעות לנופים רחוקים גאוגרפית אלא מסעות אל תופעות ונופים נסתרים הנמצאים מסביבנו ומקיפים אותנו. כלי הרכב שיקחו אותנו למסעות אלה הם האומנות, המיקרוסקופ וגילויי המחקר.

המבקר במוזיאון יתוודע אל שיתופי הפעולה המתרחשים במכון ובמוזיאון, אל שלבי החשיבה  וההתנסות השונים, הניצוצות, התהיות, הטעויות, האכזבות,  ההצלחות והגילויים המעשירים ולא פעם בלתי צפויים.  בדיוק כפי שהם מתרחשים בסטודיו ובמעבדה.

 ובדומה לך קסם הוא אחד מהגורמים המשותפים בין אומנות למדע, במרוצת ההיסטוריה היו גם מדענים וגם אומנים שותפים במעשי קסמים.  הפליאה וההנאה מפענוח הקסם גם אם חלקו נותר אניגמטי הם תהליכי עיבוד ולמידה בדומה לתהליכים המתרחשים בסטודיו ובמעבדה.

אנו מזמינים את המבקרים להצטרף למסעותינו ולגלות עולמות חדשים.

מחקר הננו הוא מחקר חדש יחסית המאפשר גילויים החושפים לא פעם תופעות שאינן מתקיימות בעולם המאקרוסקופי. בדומה לאומנות אשר מפרקת את המציאות ומפרשת אותה באופנים חדשים.

שיתופי פעולה ומחקר בין תחומי הינם הינהרנטיים לפועלו של מכון הננו באוניברסיטת בר אילן. שיתופי פעולה אלו נחשפו בעבר לתלמידי בית ספר אשר ביקרו במכון והתלהבותם הרבה הציתה את הרעיון להרחיב את הפעילות לתצוגות מוזיאליות וכן להוסיף לשיתופי הפעולה גם שיתוף פעולה עם אומנים.