שלחו לחבר

מרכז מגנטיות

מתקן המדידות המגנטיות של BINA  מציע אפיון מגנטי מקיף של חומרים, בטווח טמפרטורות רחב. המתקן מצויד במיקרוסקופ כח מגנטי המשמש ללימוד תכונות מגנטיות, אלקטרוניות ומורפולוגיות של משטחים ומבנים, ברזולוציה ננומטרית – וכמוכן מציע אנליזות PPMS   ו- SQUID של ננו-חומרים.

תאריך עדכון אחרון : 08/04/2021