English שלחו לחבר

תואר שני במסלול ננו טכנולוגיה

התוכנית החדשה של המכון לננו טכנולוגיה וחומרים מתקדמים ללימודי תואר שני בננו טכנולוגיה קיבל אישור אקדמי בשנת  2009 , ובשנת 2010 המכון כבר קידם בברכה את הסטודנטים הראשונים בתוכנית לתואר שני. הקבוצה החלוצית כללה מדענים צעירים שהוכשרו לתואר ראשון במקצועות כימיה, פיזיקה ומדעי החיים באוניברסיטת בר אילן או במוסדות אקדמיים אחרים.

לימודי תואר שני במסלול זה, נותנים דגש על שני מישורים. האחד הכשרה ניסיונית-מעבדתית, והשני לימוד תאורטי  בננו טכנולוגיה. קורס הדגל של התוכנית הינו קורס "מעבדה מתקדמת בננו טכנולוגיה", אשר במסגרתו כל סטודנט מתנסה בשני פרויקטים קטנים: בפרויקט אחד, הסטודנט מתמודד עם תכנון, הכנה ואפיון של ננו-חלקיקים. בפרויקט השני, יכיר הסטודנט את עולם הננו-פבריקציה. הפרויקטים יקנו לסטודנט הכרות עם שיטות מחקר וחשיבה מדעיות. בנוסף, ילמדו את העקרונות על פיהם פועלים מגוון רחב של מכשירים עדכניים ביותר הזמינים לחוקרים כחלק ממרכז הציוד של המכון ואף לעיתים יוכלו להתנסות בתפעולם.

החלק התאורטי של ההכשרה מתחיל בקורס חובה "הקדמה לננו מדע וטכנולוגיה" . בקורס זה, הסטודנט נפגש עם מושגים בסיסיים של תופעות בקנה מידה ננומטרי וכיצד הם באים לידי ביטוי בתחומי המדע השונים. בנוסף הסטודנט בוחר מספר קורסים לפי תחומי העניין האקדמיים שלו.

 

מידע על התכנית

הרשמה

 

תאריך עדכון אחרון : 23/08/2021