פרסים

 • ניר אורי

  Yigal Alon Fellowship, 1988

 • רבין יצחק

  The Annual (E.D Bergman) Award of the Israel Chemical Society, 1988

 • אורבך דורון

  Alon Fellowship, 1988

 • סוקניק חיים

  NIH- Research Career Development Awardee, 1983

 • רוזנבלו מיכאל

  Bat-Sheva de Rothschild Fellow, 1982

 • רוזנבלו מיכאל

  Recipient of Council for Higher Education Fellowship for Outstanding Young Scientists, 1981