פרסים

 • צבן אריה

  Michael Landau Exellent Ph.D. Prize, 1998

 • טישלר יעקב

  Phi Beta Kappa Honors Society, 1998

 • British friends of JCT, 1997

 • ללוש ג'אן-פאול

  Guastella Fellowshipfrom, 1997

 • Incumbent of the David Falk Chair in Laser Phototherapy, 1994

 • קליסקי תומר

  Dean's best student list, 1994

 • קליסקי תומר

  Livne award- Department of Physics, 1994

 • קליסקי תומר

  Rector prize- top 50 students in the university, 1994

 • קליסקי תומר

  Livne award- Department of Physics, 1993

 • סוקניק חיים

  Fulbright Scholar, 1992

 • ישורון יוסף

  National Laboratory for Measurements, 1992

 • Miriam and Aaron Gutwirth award for excellence in graduate studies, 1992

 • ברקוביץ ריצ'רד

  Alon fellowship for young scholars, 1992

 • The Landau Prize for Research, 1991

 • מרגל שלמה

  Michael Landau Prize for Achievement in th Area of Polymers, 1989