ד"ר יהודית גרינבלט

ד"ר
קטגורית מדור לשיבוץ בדף סגל מנהלי: 
מיקרוסקופיה
יחידת HR-TEM
ד"ר יהודית גרינבלט
טלפון: 
משרד: 

קורות חיים

יהודית גרינבלט, ד"ר לכימיה פיזיקלית, היא ראש יחידת מקרוסקופ אלקטרונים חודר ברזולוציה גבוהה במרכז הציוד של המכון לננו טכנולוגיה.

השכלה

דוקטורט- כימיה אורגנית פיזיקלית, אוניברסיטת בר-אילן, ישראל, 2000.

תאר שני- כימיה אורגנית פיזיקלית, אוניברסיטת בר-אילן, ישראל, 1990.

תאר ראשון-  כימיה, אוניברסיטת בר-אילן, ישראל, 1986.

הכשרה בתחום המקרוסקופיה

  • מקרוסקופ דיגיטלי, גטן, ארה"ב, 2004.
  • אנליזת אנרגית התפזרות קרני X, אוקספורד, אנגליה, 2003.
  • מקרוסקופית אלקטרונים, תאוריה והכשרה מעשית, אוניברסיטת בן גוריון, ישראל, 2002.

הוראה

בניה ולימוד (משנת 2008) של קורס "מקרוסקופית אלקטרונים- עקרונות וטכניקות "  עבור סטודנטים לתארים מתקדמים במחלקה לכימיה באוניברסיטת בר- אילן.

פירסומים

1.      Synthesis of magnetic iron and iron oxide micrometre-sized composite particles of narrow size distribution by annealing iron salts entrapped within uniform porous poly(divinylbenzene) microspheres,

      Daniel Amara, Judith Grinblat and Shlomo Margel,  J. Materials. Chem., 2010, 20, 1899.

2.      LiMnPO4 as an Advanced Cathode Material for Rechargeable Lithium Batteries,

       S. K. Martha, B. Markovsky, J. Grinblat, Y. Gofer, O. Haik,  E. Zinigrad, D. Aurbach,

       T. Drezen,  D. Wang, G. Deghenghi,  I. Exnar,  J.  Electrochem. Soc., 2009 156   A541.

3.      LiMn0.8Fe0.2PO4 : An Advanced Cathode Material for Rechargeable Lithium Batteries,

Surendra K. Martha, Judith Grinblat, Ortal Haik, Ella Zinigrad, Thierry Drezen,  James H. Miners, Ivan Exnar, Andreas Kay, Boris Markovsky, and Doron Aurbach, Angew. Chem. Int. Ed.  2009, 48, 8559.                                                                   

4.      Conformal Nano-Sized Inorganic Coatings on Mesoporous TiO2 Films for Low-Temperature Dye-Sensitized Solar Cell Fabrication,

      Larissa Grinis, Sveta Kotlyar, Sven Ruhle, Judith Grinblat, and Arie Zaban, Advanced Functional Materials, 2009, 20, 282.

5.      On the Performance of LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 Nanoparticles as a Cathode Material for Lithium Ion Batteries,

Hadar Sclar, Daniela Kovacheva, Ekaterina Zhecheva, Radostina Stoyanova,   

Ronit Lavi, Giora Kimmel, Judith Grinblat, Olga Girshevitz, Francis Amalraj, Ortal  Haik, Ella Zinigrad, Boris Markovsky, and Doron Aurbach,  J.  Electrochem. Soc., 2009 156  A938.

6.      Study of electrolytic cobalt sulfide Co9S8 as an electrode material in lithium accumulator prototypes,

      R. D. Apostolova; E. M. Shembel; I. Talyosef; J. Grinblat; B. Markovsky; D. Aurbach

        Russian Journal of Electrochemistry2009,  45311.

7.       Structural and magnetic resonance study of astralen nanoparticles,

A.I. Shames,  E.A. Katz, A.M. Panich, D. Mogilyansky, E. Mogilko, J. Grinblat, V.P. Belousov, I.M. Belousova and A.N. Ponomarev, Diamond and Related Materials 2009, 18, 505.

8.      Closed p–electron Network in Large Polyhedral Multi-shell Carbon Nanoparticles,

      A. I. Shames,  E. A. Katz,  A. M.Panich, D. Mogilyansky,  E. Mogilko,  J. Grinblat, V. P.   Belousov, I. M. Belousova, and A. N. Ponomarev, Phys. Rev. B 2009

9.      Deposition of gold particles on mesoporous catalyst supports by sonochemical method, and their catalytic performance for CO oxidation,

       Perkas, Nina; Zhong, Ziyi; Grinblat, Judit; Gedanken, Aharon, Catalysis Letters  2008, 120, 19.

10.  A reversible decoration of multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) by acyclic  4-(1E,3E)-dienyl-Fe(CO)3 complexes,

       Lellouche, Jean-Paul; Piran, Maytal; Shahar, Lior; Grinblat, Judith; Pirlot, Christophe, Journal  of Materials Chemistry  2008, 18, 1093.

11.  The Synthesis of WO3 Nanoparticles using a Biopolymer as a Template for Electrocatalytic Hydrogen Evolution”,

Raman Ganesan, Sangaraju Shanmugam, Judith Grinblat, Ilana Perelshtein, Aharon Gedanken, Nanotechnology 2008, 19, 5702.

12.  Magnetic resonance study of fullerene-like glassy carbon,

Shames, A.I.; Panich, A. M.; Mogilko, E.; Grinblat, J.; Prilutskiy, E. W.; Katz, E. A., Diamond and Related Materials  2007, 16,  2039.

13.  Synthesis of Nanocrystalline Zirconium Titanate and its Dielectric Properties,

Pol, S. V.; Pol, V. G.; Gedanken, A.; Spijksma, G. I.; Grinblat, J.; Selvan, R. Kalai; Kessler, V. G.; Seisenbaeva, G. A.; Gohil, S.,  Journal of Physical Chemistry C 2007,  111,  2484.

14.  Unusual Low-Temperature Synthesis of Nanocrystalline ZrTi2O6 and its Dielectric Properties,

S. V. Pol, V. G. Pol, A. Gedanken, Y. Grinblat, R. Kalai Selvan, V. G. Kessler, G. I. Spijksma, G. A. Seisenbaeva, and S. Gohil, J. Phys. Chem C. 2007, 111, 2484.

15.  Studies of nanosized LiNi0.5Mn0.5O2 - layered compounds produced by self-combustion reaction as cathodes for lithium-ion batteries,

Markovsky, Boris; Kovacheva, Daniela; Talyosef, Yosef; Gorova, Mila; Grinblat, Judith; Aurbach, Doron,  Electrochemical and Solid-State Letters  2006,  9, A449.

16.  Are Ionic Liquids Really a Boom for the Synthesis of Inorganic Materials? A General Method for the Fabrication of Nanosized Metal Fluorides,

Jacob, David S.; Bitton, Liora; Grinblat, Judith; Felner, Israel; Koltypin, Yuri; Gedanken, Aharon,   Chemistry of Materials 2006,  18,  3162.

17.  Halophilic Reactions: Anomalies in Bromine Transfer  Reactions, Grinblat, Judith; Ben-Zion, Moshe; Hoz, Shmaryahu, Journal of the American Chemical Society  2001,  123, 10738.