פרופ' אהרון גדנקן

פרופ'
קטגוריה לשיבוץ בדף הסגל האקדמי: 
חברי סגל
פרופ' אהרון גדנקן
מרכז מחקר: 
מרכז מחקר: 
מחלקה: 
טלפון: 
משרד: 
תחומי מחקר: 

שיטות להכנת חומרים ננומטריים בשיטות הלל: 

סונוכימיה, סונואלקטרוכימיה, שימוש בקרינת מיקרוגל, ושיטה הקרויה רפט שבה הופכים חלק מצוי במעבדות כימיות לאוטוקלב.

אנו עוסקים במגוון שימושים בחומרים שהכנו.