ד"ר אפרת בודנר

ד"ר
קטגורית מדור לשיבוץ בדף סגל מנהלי: 
מנהלת אדמיניסטרטיבית
מנהלת אדמיניסטרטיבית
ד"ר אפרת בודנר
טלפון: 
דוא"ל: 
משרד: 

קורות חיים

השכלה

דוקטורט- מחלקה לכימיה, אוניברסיטת בר-אילן, ישראל.

דיסרטצית דוקטורט- " 'חוקי' הכימיה עבור דו-שכבות של פוספוליפידים ליפוזומיים" תחת הנחייתו של פרופ' אריה פרימר, 2008. 

תאר שני- מחלקה לכימיה, אוניברסיטת בר-אילן, ישראל.

תיזה- " 'חוקי' הכימיה עבור דו-שכבות של פוספוליפידים ליפוזומיים" תחת הנחייתו של פרופ' אריה פרימר, 2002. 

תאר ראשון-  אוניברסיטת בר-אילן, ישראל, 2000.

פירסומים

1.    Cohen, Y.; Bodner, E.; Afri, M.; Frimer, A. A., NMR-based molecular ruler for determining the depth of intercalants within the lipid bilayer Part I. Discovering the guidelines. Chemistry and Physics of Lipids 155 98-113; (2008). 

2.    Bodner, E.; Afri, M.; Frimer, A. A., Determining radical penetration into membranes using ESR splitting constants, Free Rad. Biol. & Med. 49 427-436 (2010)

3.    Afri, M.; Alexenberg, C.; Aped, P.; Bodner, E.; Cohen, S.; Ejgenberg, M.; Eliyahu, S.; Gilinsky-Sharon, P.; Harel, Y.; Naqqash, M.E.; Porat, H; Ranz, A.; Frimer, A.A. “NMR-Based Molecular Ruler for Determining the Depth of Intercalants within the Lipid Bilayer. Part III: Studies on Keto-Esters and Acids,”  Chem. Phys. Lipids 184, 105-118 (2014).

4.    Afri, M.; Alexenberg, C.; Aped, P.; Bodner, E.; Cohen, S.; Ejgenberg, M.; Eliyahu, S.; Gilinsky-Sharon, P.; Harel, Y.; Naqqash, M.E.; Porat, H; Ranz, A.; Frimer, A.A. “NMR-Based Molecular Ruler for Determining the Depth of Intercalants within the Lipid Bilayer. Part IV: Studies on KetoPhospholipids,”Chem. Phys. Lipids 184, 119-128 (2014).